Annons
FOHM PROVTAR FLER FÖR FÅGELINFLUENSA
Nu testas fler sjuka svenskar för fågelinfluensa
Folkhälsomyndigheten skärper sin beredskap mot fågelinfluensa. Nu ska fler människor testas för fågelinfluensa, berättar statsepidemiolog Magnus Gisslén för Läkemedelsvärlden. Foto: Istock/Folkhälsomyndigheten

Nu testas fler sjuka svenskar för fågelinfluensa

Alla svenskar med influensasymtom som läggs in på sjukhus provtas för fågelinfluensa.

20 jun 2024, kl 14:30
0

Annons

Folkhälsomyndigheten skärper sin övervakning av fågelinfluensa, H5N1. Nu provtas fler svenskar.

Från och med 1 juni testar man alla patienter som läggs in på sjukhus med influensasymtom för fågelinfluensa.

Det berättar Magnus Gisslén, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet.

– Sjukhusen skickar proverna till oss för sekvensering av viruset, för att utesluta att det rör sig om fågelinfluensa, säger han.

Det är lågsäsong för den vanliga säsongsinfluensan. Få människor drabbas.

Men nu ska alltså detta mindre antal patienter med influensasymtom som sjukhusvårdas provtas.

– Fågelinfluensa är i alla högsta grad en viktig fråga för oss på Folkhälsomyndigheten. Fågelinfluensa är en patogen med potential att orsaka en pandemi bland människor, vilket både vi och andra myndigheter måste ha beredskap för, säger han.

ECDC uppmanar till skärpt kontroll

Folkhälsomyndighetens förstärkta övervakning är i linje med ett dokument från Europeiska smittskyddsmyndigheten European centre for disease prevention and control, ECDC,

ECDC:s dokument publicerades idag. Myndigheten uppmanar medlemsländerna att skärpa sin kontroll och övervakning av fågelinfluensan.

Myndigheten varnar också för att de övervakningssystem som finns i EU och EES inte räcker till. Dessa övervakningssystem är inte tillräckligt känsliga för att hitta ett nytt framväxande virus som fågelinfluensa i befolkningen i tid för att genomföra kontroller och åtgärder.

Behöver undersöka virusstam

ECDC anser också att alla influensapositiva prover inte bara ska undersökas för att se om det handlar om fågelinfluensavirus. Helst ska man också kontrollera vilken virusstam det handlar om.

– Den kontrollen gör vi på Folkhälsomyndigheten, säger Magnus Gisslén.

Vidare uppmanar den europeiska smittskyddsmyndigheten medlemsstaterna att se till att skaffa fram resurser för testning av fågelinfluensa hos människor.

Oroande signaler om fågelinfluensa

Oroande signaler kommer från många håll i världen. I USA har exempelvis fyra personer bekräftats blivit smittade. Tre har smittas av mjölkkor och en har smittats av fjäderfän.

Virus har också upptäckts i komjölk. Världshälsoorganisationen WHO varnar människor i alla länder från att dricka opastöriserad mjölk.

Redan i mars kom en gemensam forskningsrapport från europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och europeiska livsmedelssäkrhetsmyndigheten EFSA om fågelinfluensa.

I den rapporten uppmanar experterna till utökad övervakning och provtagning av både människor och djur, snabb tillgång till diagnostik och även att överväga vaccination av fjäderfän, som Läkemedelsvärlden rapporterat.

Läget är relativt lugnt i Sverige just nu

Just nu sprids mindre fågelinfluensa bland fåglar och andra djur i Sverige i lägre utsträckning än förra sommaren.

Men även om situationen tycks lugn för tillfället i Sverige följer myndigheterna utvecklingen noga.

Att fågelinfluensan får fäste hos helt nya djurarter ökar risken för att den muterar så att den blir mer smittsam mellan människor. Experterna oroar sig särskilt över att fågelinfluensavirus nu hittas hos helt nya däggdjursarter.

– Fågelinfluensa har exempelvis upptäckts hos däggdjur som kor, katt, möss, mink, getter, sjöelefanter och sälar, säger Magnus Gisslén.

Sverige vaccinerar inte ännu

EU undertecknade nyligen ett köpeavtal med företaget CSL Seqirus om 665 000 doser vaccin mot fågelinfluensa. Vaccinet avses för personer som riskeras att smittas i jobbet.

Finland har redan börjat vaccinera personer i utsatta yrken mot fågelinfluensa, som som Läkemedelsvärlden rapporterat.

Sverige, däremot, deltar inte i EU-upphandlingen, som Läkemedelsvärlden också skrivit om. 

Folkhälsomyndigheten anser att risken för spridning är alltför låg. Personer i riskyrken rekommenderas alltså inte vaccination.

– För närvarande, tillägger Magnus Gisslén.

Kan ändra rekommendationer

Enligt branschorganisationen Svensk fågel gör företagen inte några egna inköp av vaccin. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Men fågelinfluensaviruset muterar i rask takt. Det gör att Folkhälsomyndigheten kan komma att ändra sitt beslut, säger Magnus Gisslén.

– Situationen kan ändras snabbt. Vi följer läget kontinuerligt och noga och kan komma att ändra rekommendationerna, säger han.

Nya rekommendationer om testning av fågelinfluensa

För att identifiera sporadiska allvarliga mänskliga infektioner med fågelinfluensavirus på sjukhus, rekommenderar smittskyddsmyndigheten ECDC följande:

  • Personer som är inlagda på sjukhus med luftvägssymtom eller andra symtom som är förenliga med infektion med fågelinfluensavirus bör tillfrågas om exponering för fåglar (vilda fåglar eller fjäderfä) eller andra djur (döda eller levande) under de två veckorna före symtomdebut eller, om det inte finns tillgängligt, före antagning.
  • Patienter som lagts in på sjukhus på grund av andnings- eller andra influensarelaterade symtom bör övervägas för influensa A/B-test.
  • Testning för influensavirus hos inlagda patienter med oförklarlig viral encefalit/meningoencefalit där ett orsaken inte kan identifieras bör övervägas.
  • Alla influensa A-positiva prover från inlagda patienter bör subtypas för säsongsinfluensavirus A(H1)pdm09 och A(H3).
  • Prover som är positiva för influensa typ A-virus men negativa för A(H1)pdm09 eller A(H3) ska omedelbart skickas till nationella referenslaboratorier för influensa för ytterligare testning, subtypning och genetisk analys. Medlemsstaterna bör se till att de har tillräcklig laboratoriekapacitet för att möta detta behov och framtida krav.
  • Att öka medvetenheten bland alla primärvårdspersonal och att kommunicera den epidemiologiska situationen är viktigt för att inte missa eller fördröja diagnosen av potentiella mänskliga fall.
  • Att öka medvetenheten hos primärvårdsleverantörer inklusive övervägande av specifika frågor om exponering för djur skulle vara en bra praxis: personer som söker läkarvård under sommarperioden med luftvägssymptom eller andra symtom som är förenliga med fågelinfluensavirusinfektion tillfrågas om tidigare exponering för döda eller sjuka djur inom två veckor före symtomdebut, särskilt när det finns pågående utbrott bland djur i området.
  • Primärvårdskliniker bör utbildas om symtom som är kompatibla med fågelinfluensainfektioner och testning av symtomatiska personer med tidigare exponering bör följa ett riskbaserat tillvägagångssätt i enlighet med exponeringsnivån som föreslås i de publicerade ECDC vägledningsdokumenten ‘Undersökningsprotokoll för mänskliga fall av aviär influensavirusinfektioner i EU/EES” och “Test och upptäckt av zoonotiska influensavirusinfektioner hos människor i EU/EES, och arbetarskyddsåtgärder för dem som exponeras i arbetet”.
  • ECDC uppmuntrar nationella folkhälsomyndigheter att tillhandahålla meddelanden till allmänheten för att undvika nära kontakt med eller beröring av sjuka eller döda fåglar (särskilt sjöfåglar och vilda fåglar) och döda vilda däggdjur.

Källa: ECDC

Föregående artikel Dödar de allra farligaste bakterierna
Nästa artikel Subvention av tyngdtäcken för dyrt för regionerna