Annons
Fem frågor till Anh Wartel, Internationella vaccininstitutet
Snart dags för invigning i Stockholm
Anh Wartel. Foto: Internationella vaccininstitutet. Övriga bilder: Istock.

Snart dags för invigning i Stockholm

Anh Wartel är chef för Internationella vaccininstitutets nya Europakontor i Stockholm. Hon ser fram emot den officiella invigningen i början av maj.

19 apr 2024, kl 10:40
0

Internationella vaccininstitutet, IVI, skrev värdlandsavtal med Sverige 2022. Som Läkemedelsvärlden rapporterade innebar detta att IVI, vars huvudkontor finns i Sydkorea, placerade sitt Europakontor i Stockholm.

Nu har uppbyggnaden av IVI:s nya kontor i Hagastaden i Stockholm pågått i drygt ett år. I början av maj är det dags för den officiella öppningen då IVI bjuder in till ett vetenskapligt symposium.

Läkemedelsvärlden ställde några snabba frågor till dr. Anh Wartel, som är chef för institutets nya Europakontor i Stockholm.

Beskriv med några korta ord vad IVI är för något!

Internationella vaccininstitutet är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med att främja utvecklingen av vacciner som är särskilt viktiga för den globala hälsan. I vårt uppdrag ingår också att göra sådana vacciner tillgängliga för utvecklingsländer.

– Vi arbetar med forskning, både i ett eget laboratorium i Seoul och genom olika samarbeten. En annan del av verksamheten är att bygga olika partnerskap inom vaccinforskning och -utveckling. Partnerskapen omfattar bland annat regeringar, den privata sektorn och forskningsinstitutioner.

– En viktig uppgift är att bidra till att utvecklingsländer kan bygga upp sin egen kapacitet när det gäller att ta fram, tillverka och distribuera vacciner.

Gamla band till Sverige

Varför valde ni att placera Europakontoret i Sverige?

– Det var naturligt för oss eftersom vi sedan länge har en nära relation till Sverige genom samarbetet med SIDA. Här finns de resurser vi behöver och redan påbörjade samarbeten att bygga vidare på.

Vad kommer ni att arbeta med i Stockholm?

– Vi kommer självklart att ha samma övergripande inriktning som huvudkontoret i Sydkorea. Men vi kommer att bygga upp en egen, europeisk portfölj av projekt i samarbete med aktörer från privat och offentlig sektor i Europa.

– Vi vill hjälpa till att förbättra existerande vacciner och deras användning och utveckla nya vacciner mot allvarliga infektionssjukdomar där det ännu saknas effektiva vacciner. Forskning och utveckling som motverkar antibiotikaresistens är också ett prioriterat område för oss.

Internationella vaccininstitutet på plats

Hur långt har ni kommit med att bygga upp verksamheten i Stockholm?

– Det började i januari 2023. Då flyttade jag hit – och trivs mycket bra! Rekryteringen av personal pågår. Nu är vi tio medarbetare på Europakontoret och siktar på att ha mellan 30 och 40 anställda om ett par år. Många i personalstyrkan är forskare, men vi har också andra experter inom bland annat kommunikation och operativ verksamhetsplanering.

– Vi har kommit i gång med flera projekt. Europakontoret ingår i två konsortier som utvecklar nya vacciner mot blödarfebersjukdomar. Vi fortsätter också vårt samarbete med professor Jan Holmgren och hans medarbetare vid Göteborgs universitet kring koleravacciner.

– IVI har även startat en kurs om internationell vaccinologi som nu ingår i Karolinska institutets kurskatalog. Den körs för tredje gången hösten 2024.

Symposium blir officiell öppning

Vad händer 3 maj?

– Då blir det stor öppning av vårt Europakontor. Vi bjuder in till ett vetenskapligt symposium som jag hoppas ska bidra till att öka IVI:s synlighet i Sverige. Symposiet kommer att fokusera på det som är grunden i IVI:s profil – hur man genom partnerskap mellan offentliga och privata aktörer kan främja utvecklingen av vacciner för världens mest sårbara befolkningar.

– Dessutom kommer professor Jan Holmgren från Göteborg att föreläsa om sitt banbrytande mångåriga arbete med att ta fram ett oralt koleravaccin. Ett arbete som han gjort i samarbete med bland andra oss på IVI och som han också kommer att få ta emot en utmärkelse för vid symposiet.

– Jag ser mycket fram mot 3 maj och hoppas att många vill komma!

Vacciner till låg- och medelinkomstländer

Internationella vaccininstitutet, IVI, grundades 1997 inom FN:s utvecklingsprogram. Syftet är att utveckla och distribuera vacciner för att främja global hälsa. Ett centralt mål är att göra viktiga vacciner tillgängliga för befolkningarna i låginkomstländer.

IVI fokuserar på vacciner mot de infektioner som utgör de största hoten mot den globala folkhälsan. Det handlar bland annat om kolera, tyfus, shigella, salmonella, tuberkulos, hiv, covid-19, hpv och hepatit A. Ett annat prioriterat område är arbete mot antibiotikaresistens.

Institutet samarbetar med många partners inom akademi och näringsliv och bland världens regeringar. 39 av FN:s medlemsländer står bakom organisationen.

Sverige har sedan 2002 stött och samverkat med IVI genom biståndsorganet SIDA.

Vid bildandet utsåg FN Sydkorea till värdland för IVI, som därför har sitt säte i Seoul, Sydkorea. Kontoret i Stockholm är det första utanför Sydkorea och är regionkontor för hela Europa.

Källa: Internationella vaccininstitutet

Föregående artikel Vissa kan rekommenderas att ta fågelinfluensavaccin
Nästa artikel Ett fruktlöst sökande efter oberoende experter