Läkemedelsverket säger ja till farmaceutsortiment

Läkemedelsverket säger ja till farmaceutsortiment

Apoteksföreningen är glad och hoppas på ett snabbt regeringsförslag och snabbt införande.

28 maj 2024, kl 10:31
0

Annons

I en slutrapport till regeringen säger nu Läkemedelsverket ja till att införa ett farmaceutsortiment av receptfria läkemedel. De ska få bli receptfria med särskilda krav på rådgivning. Läkemedelsverket vill skriva in den nya regleringen i lagen om handel med läkemedel.

– Det föreslagna farmaceutsortimentet är en möjlighet för Läkemedelsverket att öka tillgängligheten för sådana läkemedel där receptfrihet bedöms lämplig, men rådgivning som nödvändig, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Apoteksföreningen välkomnar förslaget

Diskussionen om att skapa ett farmaceutsortiment av receptfria läkemedel har, som Läkemedelsvärlden löpande rapporterat, pågått i flera år. Det ledde till att Läkemedelsverket fick i uppdrag att utreda frågan. Nu slutrapporterar myndigheten detta uppdrag.

Läkemedelsverket har bland annat rådgjort med systermyndigheterna i Finland och Norge. Båda dessa grannländer har redan liknande kategorier av receptfria läkemedel.

Bland pådrivarna för ett svenskt farmaceutsortiment finns Sveriges apoteksförening. Branschorganisationen välkomnar nu Läkemedelsverkets förslag och “hoppas på ett snabbt införande”.

– Vi ser inga problem med att farmaceuterna och apoteken kommer kunna införa sortimentet så snart det är beslutat och finns produkter tillgängliga. Vi hoppas på snabbt beslut från regeringen och att det inom kort också kommer in ansökningar från läkemedelstillverkare att få bli den första produkten i det nya farmaceutsortimentet, säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Krav på farmaceutsortiment av receptfria läkemedel

Enligt Läkemedelsverkets förslag om ett farmaceutsortiment av receptfria läkemedel är det myndigheten själv som ska fatta beslut om att en produkt kan ingå där. En förutsättning är förstås att tillverkaren har ansökt om detta.

Det kommer att handla om receptbelagda läkemedel som kan göras receptfria under förutsättning att apoteken säljer dem på ett särskilt sätt. Ett krav är att man förvarar dem oåtkomligt för kunderna. Och ett annat krav är att en receptarie eller apotekare (båda farmaceuter) ger kunden rådgivning med hjälp av ett produktspecifikt material som Läkemedelsverket ska godkänna.

Det här innebär också att farmaceuten i vissa lägen ska kunna neka kunden att köpa läkemedlet. Ett exempel på en sådan situation är om kunden inte vill ta emot rådgivningen.

Läkemedelsverket menar att rådgivningen inte blir någon ny uppgift för apoteken “eftersom det redan i dag följer av lag att det ingår i öppenvårdsapotekens grunduppdrag att tillhandahålla rådgivning om läkemedel”.

Men det kommer att vara frivilligt för apotek att tillhandahålla farmaceutsortimentet.

Oklart vilka läkemedel som är aktuella

Det ingick inte i Läkemedelsverkets uppdrag att peka ut vilka produkter som kan passa för ett framtida farmaceutsortiment av receptfria läkemedel. Myndigheten bedömer dock att det i nuläget “inte att det handlar om något större antal produkter som kommer att bli aktuella för den nya kategorin”.

Ett läkemedel som Läkemedelsverket dock redan har gjort receptfritt med krav på särskild rådgivning är överdosmotgiftet naloxon. Som Läkemedelsvärlden skrev igår kommer det att dyka upp på svenska apotek de närmaste månaderna.

Ett annat läkemedel som brukar lyftas fram som en lämplig kandidat är potensmedlet sildenafil.