Annons
Receptfritt naloxon snart på apotek
Foto: Istock

Receptfritt naloxon snart på apotek

Naloxon mot opioidöverdoser bör finnas receptfritt på apoteken före senhösten. Det berättar Läkemedelsverkets utredare Paulina Tuvendal.

27 maj 2024, kl 09:00
0

Annons
Paulina Tuvendal Foto: Jeanette Hägglund

Paulina Tuvendal
Foto: Jeanette Hägglund

Johan Wallér Foto: Sveriges Apoteksförening

Johan Wallér
Foto: Sveriges Apoteksförening

"Det är ett hjälpmedel att vinna tid tills personen kommer under sjukhusvård. På det viset kan man rädda liv."

Naloxon, som används för att häva opioidöverdoser av exempelvis morfin eller fentanyl, ska få säljas receptfritt på apotek. Det beslutade Läkemedelsverket i mars i år, som Läkemedelsvärlden rapporterat om.

Sedan dess har de inblandade aktörerna; myndigheter, apotek och läkemedelsbolag, arbetat för att se att de ska bli verklighet.

Kan finnas på apotek i sommar

Nu är arbetet på sluttampen. Det berättar Paulina Tuvendal, senior klinisk utredare på Läkemedelsverket, för Läkemedelsvärlden. Hon har arbetat med frågan i tre år.

– De sista bitarna ska falla på plats och alla jobbar på. Det handlar exempelvis om att apoteken är förberedda med information och att företaget gör om förpackningarna.

– Vi på Läkemedelsverket är väldigt nöjda med att arbetet har nått hit, säger hon.

Läkemedelsverket tror att naloxon kan finnas receptfritt på apotek under sen sommar, tidig höst. Vissa apotek kan komma att ha läkemedlet tidigare än så.

Naloxon är ett motgift

Naloxon är ett motgift som snabbt kan häva livshotande överdoser av opioider, till exempel morfin, heroin och fentanyl.

En överdos hämmar andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd, hjärtstopp och död.

Naloxon finns sedan tidigare tillgängligt inom akutsjukvård och beroendevård. Det har exempelvis också delats ut i samband med sprututbytesprojekt.

I Region Skåne har man sedan fem år tillbaka delat ut naloxon i nässprayform till personer som riskerar opioidöverdos. En färsk studie, publicerad i BMJ Open, visar att insatsen minskar dödligheten i överdoser.

Räddningstjänsten i Stockholm, kommer också, som Läkemedelsvärlden rapporterat, att utrustas med naloxon.

Riktar sig till anhöriga

I ett internationellt perspektiv är narkotikadödligheten jämförelsevis hög i Sverige.

Att göra motgiftet receptfritt på apotek är ett sätt att försöka minska den höga narkotikadödligheten.

– Det är ett sätt att göra naloxon tillgängligt för privatpersoner. Det riktar sig till personer som har den här problematiken omkring sig, som vänner och familj, säger Paulina Tuvendal.

Naloxon från norskt bolag

Det är det norska företaget DNE pharma som fått godkännande att sälja sin nässpray Respinal receptfritt i Sverige.

Alla apotek får sälja naloxon receptfritt. Men man kräver inte av apoteken att de ska ha läkemedlet i sortimentet.

– Apoteken är inte skyldiga att tillhandahålla naloxon. Men de flesta stora apotekskedjorna är på, säger Paulina Tuvendal.

Naloxon ska förvaras bakom disk

I tisdags publicerade Läkemedelsverket kraven som ställs på apoteken för att de ska få sälja naloxon receptfritt. Naloxon kommer att finnas bakom disk och får bara säljas efter särskild rådgivning av apotekare eller receptarie.

Farmaceuterna ska använda Socialstyrelsens informationsmaterial om naloxon nässpray.

Förutom att farmaceuten ska ge särskild rådgivning bör köparen också få med sig en informationsbroschyr.

– Rådgivningen är obligatorisk. Det handlar om vad som kännetecknar en opioidöverdos och vad man ska göra. Naloxon är ingen ersättning för professionell sjukvård. Man ska alltid ringa 112 och stanna tills ambulansen kommer.

Ska inte provspraya

Det handlar också om hur man ger naloxonet rent konkret.

Det är exempelvis vanligt att provspraya när man tar vanlig nässpray mot nästäppa. Men så fungerar inte med naloxon.

– Det finns bara en dos i varje sprayförpackning, så har man provsprayat så har den dosen gått åt, förklarar Paulina Tuvendal.

I varje naloxonförpackning finns det två spraybehållare. Naloxon verkar i ungefär en halvtimme och det kan behövas mer än en dos innan ambulansen hinner fram.

Ring alltid 112

Hur mycket naloxon som behövs beror på vilken opioid som orsakar förgiftningen och hur lång tid det tar innan personen hittas.

– Många opioider har längre verkan i kroppen än vad naloxon har. Därför kan man återfalla i överdosen och behöva mer. Det är exempelvis svårare att häva en överdos av fentanyl, det krävs mycket naloxon och upprepad dosering.

Därför är det så oerhört viktigt att alltid ringa 112, förklarar Paulina Tuvendal.

– Naloxon är ett hjälpmedel att vinna tid tills personen kommer under sjukhusvård. På det viset kan man rädda liv.

Hur mycket läkemedlet kommer att kosta är inte klart. Prissättningen är fri. Men receptbelagt naloxon med två spraybehållare kostar idag omkring 500 kronor.

Första läkemedlet mot farmaceutsortiment

Johan Wallér, vd vid Sveriges Apoteksförening, ser fram emot att apoteken ska få sälja motgiftet receptfritt.

– Alla apotek har rätt att tillgängliggöra naloxon och det finns en viss efterfrågan att köpa läkemedlet på apotek.

– Man ska inte lova för mycket men jag hoppas att det kommer ut direkt efter sommaren. Det är positivt och vi är glada över att man ser att apoteken har kompetens för att göra det här läkemedlet mer tillgängligt.

Receptfritt naloxon är första steget mot ett farmaceutsortiment, menar apoteksföreningen. Med farmaceutsortiment menas läkemedel som behövs göras mer tillgängliga, men som inte är lämpliga att släppa helt fria. Det kan till exempel vara så att kunden behöve får speciellt utformad rådgivning om användningen eller om miljöpåverkan.

 

TEXTEN UPPDATERAD 29/5 2024