Ny studie av semaglutid ger hopp för njursjuka
Foto: Istock

Ny studie av semaglutid ger hopp för njursjuka

I en stor internationell studie minskade semaglutid tydligt risken för komplikationer och död jämfört med placebo.

24 maj 2024, kl 13:05
0

Annons

En ny stor internationell studie av semaglutid ger hopp om bättre behandling för personer med diabetes och kronisk njursjukdom.

Njursjukdom är en vanlig följdsjukdom vid diabetes typ 2 och innebär ökad risk för allvarliga komplikationer. och även död. Inte minst finns risk för njursvikt och hjärt-kärlkomplikationer.

GLP-1-hämmaren semaglutid marknadsförs bland annat under produktnamnet Ozempic och är godkänt mot diabetes typ 2. Läkemedlet är omtalat på grund av sin viktminskande effekt som lett till stor efterfrågan och global brist. Igår rapporterade Läkemedelsvärlden till exempel att Norge inför ransonering av preparatet för att de som har störst behov ska kunna få det.

Men forskarna bakom den internationella multicenterstudien Flow fokuserar på semaglutids potential att förbättra behandlingen vid samtidig diabetes typ 2 och kronisk njursjukdom. Flow står för “Evaluate renal function with semaglutide once weekly).

Studien publiceras i dag av New England journal of medicine och presenteras även vid den europeiska njurmedicinska kongressen ERA som pågår i Stockholm.

Signifikanta riskminskningar

I denna dubbelblinda, randomiserade studie av semaglutid medverkade 3 534 patienter vid 418 kliniker i 28 länder. Deltagarna hade diagnoserna diabetes typ 2 och kronisk njursjukdom. Forskarna randomiserade dem till behandling med antingen semaglutid eller placebo.

Forskarna följde dem under en mediantid på 3,4 år.

Resultatet visar flera signifikanta riskminskningar hos dem som fick semaglutid.

Den kombinerade risken för njurkomplikationer och för död på grund av njursvikt eller hjärt-kärlhändelse minskade till exempel med 24 procent jämfört med placebogruppen. Risken för hjärt-kärlhändelser minskade med 18 procent.

Semaglutid hade också en god säkerhetsprofil med färre biverkningar i den gruppen än i placebogruppen.

Ser hopp om bättre behandling

Professor Vlado Perkovic, University of New South Wales i Sydney, Australien, är en av forskarna bakom Flowstudien. I ett pressmeddelande framhåller han att resultaten kan få stor framtida betydelse för de berörda patienterna:

– Dessa resultat ger stort hopp om att kunna förändra behandlingsstrategierna för personer med hög risk för diabetesrelaterade komplikationer och öppnar en ny väg för att skudda njurar och hjärt-kärlsystem.