Norge inför ransonering av bristläkemedlet Ozempic
Foto: Istock, Novo nordisk

Norge inför ransonering av bristläkemedlet Ozempic

Slopad generell subvention och ransonering på apotek är åtgärder som Norge planerar mot bristen på Ozempic.

23 maj 2024, kl 08:42
0

Annons

Norge inför nu ransonering av Ozempic på landets apotek. Det är en av flera åtgärder för att minska bristen på diabetesläkemedlet som även används för viktnedgång – och för att få ned statens kostnader för läkemedlet.

Läkare struntar i regler

Precis som i Sverige och många andra länder har Norge stora problem med bristande tillgång på diabetesläkemedlet Ozempic. En drivande orsaksfaktor är att läkare även skriver ut läkemedlet som en hjälp att gå ned i vikt. Injektionsläkemedlet Ozempic är enbart godkänt för behandling av diabetes typ 2, men har även effekt mot fetma.

Norge har liksom Sverige tidigare beslutat att subventionera preparatet bara som diabetesmedicin. Subventionen är begränsad till patienter med diabetes typ 2 som prövat andra diabetesbehandlingar utan tillräcklig effekt eller inte kan använda dessa behandlingar.

Trots uppmaningar och rekommendationer från norska myndigheter att i nuläget inte skriva ut Ozempic för viktminskning, fortsätter dock denna förskrivning. Det visar en kartläggning som myndigheten Helfo presenterade i höstas.

Kartläggningen visar också att många läkare, tvärtemot regelverket, skriver ut Ozempic även mot fetma på “blå recept”, alltså med subvention.

Ransonering av Ozempic på apotek

Därför vill nu den norska regeringen införa ransonering av Ozempic samt flera andra skärpningar. Regeringen presenterar åtgärderna i sitt förslag till reviderad statsbudget. Om budgetförslaget godkänns av stortinget börjar de nya reglerna att gälla redan 1 juli.

Det här föreslår den norska regeringen för att styra diabetesläkemedlet till patienter med diabetes typ 2 och minska statens subventionskostnader för Ozempic:

  • Slopa den generella subventionen av Ozempic och inför i stället individuell subvention  som prövas för varje enskild patient.
  • Ta bort subventionen helt för förpackningar med Ozempic som är importerade från utlandet. Dessa är i Norge ofta betydligt dyrare än norska förpackningar och har drivit upp kostnaderna.
  • Inför ransonering av Ozempic på apoteken.

Norska apoteken välkomnar förslaget

Exakt hur denna ransonering i detalj ska gå till framgår inte av regeringens budgetförslag. Men klart är att det kommer att handla om att prioritera expediering av Ozempic till patienter med diabetes.

I en intervju med Nrk kommenterar Hanne Andresen, direktör i apotekens branschorganisation Apotekarforeininga, förslaget:

– Vi har länge efterlyst ransonering som en åtgärd som kan bidra till att läkemedel blir reserverade för dem som har störst behov av det, säger hon.

– Vi vill införa ransonering på ett sätt som gör att vi kan säkra att alla som behöver läkemedlet får det. Och så får vi fördela den begränsade mängd som är tillgänglig till så många som möjligt.

Liknande fusk i Sverige

Även i Sverige finns tydliga tecken på att läkare skriver ut Ozempic för viktnedgång och felaktigt kryssar i den receptruta som innebär att förskrivningen sker inom läkemedelsförmånen. Det visar bland annat en kartläggning som Riksrevisionen har gjort, vilket Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat.

Här har dock ansvariga myndigheter hittills begränsat motåtgärderna till kraftfulla uppmaningar till förskrivarna att följa regler och rekommendationer.