Annons
Ökat regeringsstöd till Genomic Medicine Sweden
Foto: Istock

Ökat regeringsstöd till Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden får 49,5 miljoner kronor i regeringsanslag för arbetet med precisionsmedicin.

23 maj 2024, kl 09:00
0

Annons

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 49,5 miljoner kronor under 2024 till projektet Genomic Medicine Sweden, GMS.

Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat arbetar GMS med att samordna införandet av precisionsmedicin i svensk sjukvård på ett jämlikt sätt.

Det nya regeringsanslaget kommer att användas till pilotstudier inom precisionsmedicin för cancer och sällsynta hälsotillstånd samt till effektiv nationell och internationell datadelning inom ramen för GMS-projektet.

Genomic Medicine Sweden får ökat stöd

Under åren 2021-2023 har GMS fått totalt 54,75 miljoner kronor genom särskilda regeringsuppdrag.

Det är en rejäl ökning av anslagen från regeringen. Nu får alltså GMS-projektet 49,5 miljoner enbart för år 2024.

Socialstyrelsen ska lämna sin redovisning av uppdraget senast 31 mars 2025. Myndigheten får använda som mest 500 000 kronor till sitt eget arbete.

Hit går satsningen

Regeringen fördelar pengarna så här:

* 10 miljoner går till fortsatt arbete med en pilot om nationell implementering av helgenomsekvensering i klinisk praxis till alla barn i Sverige som har diagnostiserats med cancer samt deltagande i innovationsprojektet Brainchild.

* 15 miljoner går till arbete med nationell implementering av helgenomsekvensering i klinisk praxis till barn med sällsynta hälsotillstånd med missbildningar och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

* 10 miljoner får användas till genomförande av pilotprojekt om användning av precisionsdiagnostik inom kliniska studier vid cancer.

* 14,5 miljoner går till effektiv nationell och internationell datadelning för vidareutveckling av precisionsdiagnostik.

Genomic Medicine Sweden

Ett av målen i den nationella life science-strategin är att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att implementera individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården.

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell samverkan som innefattar de sju regionerna med universitetssjukvård och de sju universiteten med medicinsk fakultet i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm Umeå, Uppsala och Örebro.

GMS samverkar även med sjukvården, akademin, näringsliv, patientorganisationer samt andra samhällsintressenter såsom SciLifeLab.

Målet med GMS är att genom bred samverkan möjliggöra förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin.

Källa: Regeringen.se

Föregående artikel Norge inför ransonering av bristläkemedlet Ozempic
Nästa artikel De är nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten