NY RAPPORT FRÅN CANCERFONDEN OCH STRAMA
Antibiotikaresistens hotar viktiga cancerbehandlingar
Cancerfonden varnar för att ökad antibiotikaresistens kan göra vissa cancerbehandlingar oanvändbara. Foto: Sanna Percivall, Cancerfonden

Antibiotikaresistens hotar viktiga cancerbehandlingar

Ökad antibiotikaresistens kan göra vissa cancerbehandlingar oanvändbara inom tio år.

22 maj 2024, kl 13:30
0

Annons
Ulrika Årehed Kågström Foto: Cancerfonden

Ulrika Årehed Kågström Foto: Cancerfonden

Thomas Tängdén Fotograf: Mikael Wallerstedt

Thomas Tängdén Fotograf: Mikael Wallerstedt

Cancerfonden varnar för att ökande antibiotikaresistens kan göra vissa cancerbehandlingar oanvändbara.

För många cancerpatienter är fungerande antibiotika livsavgörande.

– Antibiotikaresistens är en av cancervårdens stora ödesfrågor idag. Därför behövs nu ordentliga kraftsamlingar för fortsatt fungerande cancerbehandlingar även i framtiden, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden i ett pressmeddelande.

– Annars finns en risk att vissa av dagens cancerbehandlingar blir oanvändbara inom tio år – det vore förödande.

Första undersökningen

Cancerfonden har, för första gången, tagit fram siffror på hur mycket antibiotika cancerpatienter hämtar ut på apotek jämfört med befolkningen i stort. Den nya rapporten, som släpptes under onsdagen, är ett samarbetsprojekt med Strama.

Undersökningen baseras på data från Socialstyrelsens nationella cancerregister, myndighetens läkemedelsregister samt statistikdatabasen för läkemedel.

Man följer 68 810 personer som nydiagnosticerats med en eller flera tumörer under 2021.

Statistiken visar att nästan 42 procent av cancerpatienterna hämtar ut minst ett recept på antibiotika under samma år de fått sin cancerdiagnos. Motsvarande statistik för befolkningen i övrigt är drygt 13 procent.

Personer som nyligen fått en cancerdiagnos har alltså en tre gånger så hög risk att behöva hämta ut antibiotika.

Cancerbehandlingar kan ge infektioner

Cancerpatienter riskerar i högre grad att drabbas av infektioner. Detta eftersom många av dem genomgår operationer och behandlas med cytostatika som sänker immunförsvaret. Det gör att verksamma antibiotika är oerhört betydelsefulla.

Undersökningen visar att många av patienterna behöver antibiotika även året efter cancerdiagnosen.

Nästan 30 procent av patienterna hämtar ut antibiotika minst en gång under 2022. Siffran för befolkningen i övrigt är knappt 15 procent.

Totalt sett hämtar nästan 55 procent av cancerpatienterna ut minst ett antibiotikarecept under 2021 och 2022. Det är väsentligt mer än övriga befolkningen. Det visar hur viktiga antibiotika är för den här gruppen individer, framhåller rapportförfattarna.

Undersökningen omfattar inte antibiotika som cancerpatienterna får när de ligger inne på sjukhus.

Vi måste säkra effektiva cancerbehandlingar

Rapporten visar också på könsskillnader. Kvinnor hämtar i allmänhet mer ut antibiotika än män. Det beror till stor del på att kvinnor oftare får antibiotika utskrivet mot urinvägsbesvär.

Men bland personer med nydiagnosticerad cancer är det betydligt högre andel män än förväntat som hämtar ut antibiotika.

– Det är viktigt att vi intensifierar våra ansträngningar för att bekämpa antibiotikaresistens genom att främja en ansvarsfull användning av antibiotika. Vi måste säkra både utvecklingen av nya antibiotika och tillgången till redan existerande läkemedel. Genom att agera nu kan vi säkerställa att cancer kan behandlas på ett effektivt och säkert sätt även i framtiden, säger Thomas Tängdén, ordförande i Nationella Strama.