Annons
Vattkoppsvaccin kan bli gratis – oklart om bältros
Foto: Istock

Vattkoppsvaccin kan bli gratis – oklart om bältros

Bara vattkoppsvaccinet bör ges inom det nationella vaccinationsprogrammet, anser Folkhälsomyndigheten.

24 maj 2024, kl 10:33
0

Annons

Efter torsdagens besked från Folkhälsomyndigheten om vattkoppsvaccin respektive vaccin mot bältros kommer vaccinernas beslutsvägar att skiljas åt.

Samma virus – två sjukdomar

Båda sjukdomarna orsakas av samma virus. Många får vattkoppor som barn och blir då immuna mot sjukdomen. Men viruset stannar kvar i kroppen i vilande form. Senare i livet kan olika faktorer aktivera det igen och då orsakar viruset den ofta smärtsamma sjukdomen bältros.

Det finns effektiva vacciner mot både vattkoppor och bältros och Folkhälsomyndigheten har bedömt dem i en gemensam utredning. Men slutsatserna i den pandemiförsenade utredningen ser olika ut för de två vaccinerna.

När det gäller vaccin mot vattkoppor anser Folkhälsomyndigheten att detta kan ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Det betyder att det blir gratis och finansieras av staten.

Vattkoppsvaccin uppfyller kriterier…

Folkhälsomyndigheten konstaterar i sin utredning att vaccination mot vattkoppor uppfyller kriterierna för nationella vaccinationsprogram. Närmare bestämt handlar det om kriteriet att minska spridningen av sjukdomen i samhället, och därmed även indirekt skydda särskilt sårbara personer från smitta.

Folkhälsomyndigheten föreslår därför att Sverige inför vattkoppsvaccin mot viruset varicella zoster i barnvaccinationsprogrammet.

– Vaccinationerna mot vattkoppor kommer att förebygga ett stort antal sjukdomsfall och därigenom vara samhällsekonomiskt effektivt. Det kommer också minska lidandet hos dem som drabbas hårdast av sjukdomen, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten skickar nu ut sitt förslag på remiss. Efter remissrundan utarbetar myndigheten ett färdigt förslag till regeringen som fattar det slutliga beslutet. När vattkoppsvaccin kommer med i barnvaccinationsprogrammet går därför ännu inte att säga.

…men inte bältrosvaccin

När det gäller vaccinering mot bältros gör Folkhälsomyndigheten en annan bedömning än för vattkoppsvaccin. Bältrosvaccin uppfyller inte kriterierna för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram, anser Folkhälsomyndighetenen.

Detta eftersom det inte skyddar mot smittspridning i befolkningen, vilket myndigheten anser är ett krav enligt smittskyddslagen. Bältros är ju ingen smittsam sjukdom utan orsakas av att man har haft bältros som barn.

Det här betyder dock inte att Folkhälsomyndigheten avråder från bältrosvaccinering, tvärtom. Det effektivaste vaccinet, Shingrix, ger upp till 90-procentigt skydd mot bältros, konstaterar myndigheten vilket “innebär en medicinsk nytta för den enskilda individen”.

Drygt 30 procent av alla svenskar behöver minst en gång i livet sjukvård för bältros och vaccinet anses ha medicinsk nytta från 65 års ålder.

Regionerna får bollen

Eftersom bältrosvaccin inte kan ingå i ett nationellt program ligger bollen nu hos regionerna, förklarar Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har tagit fram ett kunskapsunderlag som ska vägleda regionerna om de vill införa bältrosvaccinering i regionregi.

I underlaget skissar Folkhälsomyndigheten på ett stegvis införande där man först prioriterar de befolkningsgrupper som behöver skyddet bäst. Dessa är personer med immunbrist samt alla som är 82 år eller äldre.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, välkomnar underlaget.

– Nu väntar ett arbete med att väga nyttan mot kostnaden och föra dialog med leverantören om bland annat prissättning, innan regionerna kan få en sammanvägd rekommendation, säger Johan Kaarme, chef för vård- och omsorgsavdelningen på SKR, i ett pressmeddelande.

NT-rådets tur att fundera

I nästa steg ska NT-rådet, regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya terapier, utarbeta en sammanvägd rekommendation till regionerna.

I den här processen kommer möjligheterna att förhandla ned priset att bli en viktig pusselbit. Hos privata vaccinatörer kostar en dos Shingrix i dag omkring 2 500 kronor och grundvaccineringen består av två doser.

Om regionerna beslutar att börja vaccinera mot bältros återstår frågan om vad det eventuellt ska kosta för den som vaccinerar sig. Till skillnad från vacciner i nationella program är inte de vacciner som regioner beslutar om med automatik gratis. Regionerna kan välja att ta ut avgifter som även kan variera från region till region.