Täpper till förmånslucka för botox mot rynkor
Foto. Istock

Täpper till förmånslucka för botox mot rynkor

Läkemedel med botulinumtoxin är inte subventionerade om de förskrivs för skönhetsingrepp, förtydligar TLV.

27 maj 2024, kl 09:49
0

Annons

Botox mot rynkor går inte längre att förskriva med subvention. Sedan 17 maj gäller en ny förmånsbegränsning för tre läkemedel med botulinumtoxin A, enligt nya beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Genom beslutet täpper TLV till en lucka i förmånsreglerna som bestod i att läkemedlen tidigare hade så kallad generell subvention.

Botox mot rynkor

De tre läkemedel som TLV fattat nya beslut om är Botox, Dysport och Xeomin. Samtliga har den aktiva substansen botulinumtoxin A. Det är ett muskelavslappnande medel och läkemedlen är godkända för olika medicinska användningar där denna verkan kan hjälpa till att lindra olika symtom.

Exempelvis Botox är bland annat godkänt mot muskelryckningar hos vissa patienter, svårbehandlad migrän och svåra svettningar.

Men botulinumtoxin har också en utbredd användning i skönhetsbranschen. Preparat med denna substans injiceras ofta för att släta ut rynkor.

Har kallats för fusk

Samhällets kostnader för subvention av läkemedel med botulinumtoxin har ökat kraftigt de senaste åren. Både regionerna och riksrevisionen har, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, uppmärksammat detta.

Det finns speciella produkter med botulinumtoxin som inte är läkemedel och är avsedda för estetiska behandlingar. Men det förekommer ändå att läkare skriver ut Xeomin, Dysport eller Botox mot rynkor och anger att patienten ska ha det med subvention.

Tillvägagångssättet har beskrivits som “fusk” och 2021 dömde tingsrätten en läkare för grovt osant intygande efter att ha hämtat ut botox på apotek till skönhetsingrepp för över en halv miljon kronor inom läkemedelsförmånen.

Samma läkare friades dock av hovrätten året därpå. Hovrätten konstaterade att de aktuella läkemedlen hade en generell subvention inom förmånen och att intygandet därmed inte var osant.

Var inte avsikten

Det var alltså inget regelbrott att skriva ut botox mot rynkor.

“Det har dock inte varit avsikten att de ska förskrivas med förmån för estetisk behandling. Därför har vi nu fattat beslut om en begränsning”, förklarar TLV:s kommunikationschef Maria Bjurö i ett mejl till Läkemedelsvärlden.

I de nya besluten står det uttryckligen att läkemedlen med botulinumtoxin inte ingår i läkemdelsförmånen för estetisk behandling.

“TLV bedömer att estetisk injektionsbehandling, så som förbättring av rynkor, är en åtgärd som är avsedd att tillgodose livskvalitetsrelaterade och inte hälsorelaterade behov hos människor som inte lider av skada eller sjukdom i hälso- och sjukvårdens mening. Utifrån behovs- och solidaritetsprincipen bedömer TLV att det inte är rimligt att subventionera estetisk injektionsbehandling”, skriver myndigheten.