DEBATT
”En ny regering bör agera för ett farmaceutsortiment”
Fredrik Boström Foto: Lisa Stern/Sveriges Apoteksförening

”En ny regering bör agera för ett farmaceutsortiment”

Naloxonfrågan visar nyttan med att införa ett farmaceutsortiment, skriver Fredrik Boström.

23 sep 2022, kl 08:04
0

Annons

DEBATT. Att patienter får viktiga läkemedel när de behöver dem är en förutsättning för att rätt behandling ska ges. Dagens regelverk förhindrar dock både apotek och myndigheter från att tillgängliggöra livsviktiga läkemedel. Vi i Sveriges apoteksförening uppmanar därför den tillträdande regeringen att snarast möjliggöra en ny kategori av läkemedel, ett farmaceutsortiment.

Sverige har i dag över 1 400 apotek med generösa öppettider och en välutbyggd e-handel med snabba leveranser över hela landet av både receptbelagda och receptfria läkemedel. Tack vare en hög kompetens hos farmaceuterna är också det receptfria sortimentet på svenska apotek brett. Men tillgängligheten – och även säkerheten – skulle kunna öka ytterligare med en ny kategori mellan receptfritt och receptbelagt. En kategori som vi kallar farmaceutsortiment.

Farmaceutsortiment för egenvård med särskilda krav

Ett läkemedel som ingår i ett farmaceutsortiment skulle inte förvaras ute i apotekshyllorna. Innan kunden får köpa det så säkerställer farmaceuten att risken för felanvändning är låg. Det innebär inte att farmaceuten ställer diagnos utan ett farmaceutsortiment är läkemedel för tillstånd där kunden själv i slutändan fattar beslut om behandling.

Däremot kan det finnas risker som kunden behöver farmaceutens hjälp att förstå. Detta kan vara risk för överdosering eller felanvändning, att behandlingen döljer en annan sjukdom, att det finns riskfaktorer där läkemedlet inte ska användas eller risker för interaktioner med annan behandling. Dessa risker kan farmaceuten upptäcka med strukturerade frågor och om de upptäcks så ska inte farmaceuten sälja läkemedlet utan hänvisa till sjukvården.

Naloxon ett aktuellt exempel

Ett aktuellt exempel på läkemedel som är mycket lämpliga för ett farmaceutsortiment är naloxon nässpray. Det är ett läkemedel som används mot överdoser av opioider. Naloxon måste ges så snabbt som möjligt och behöver därför vara lättillgängligt. Sedan 2018 finns ett regelverk på plats som på olika sätt ska öka tillgängligheten.

Socialstyrelsen vill dock öka tillgängligheten ytterligare och gav därför Läkemedelsverket i uppdrag att utreda om naloxon skulle kunna bli receptfritt. Läkemedelsverket konstaterade nyligen i en rapport att dagens regelverk inte tillåter myndigheten att själv fatta beslut om att flytta över ett läkemedel till receptfritt med obligatorisk rådgivning. Därför anser vi att regeringen skyndsamt behöver se över regelverket så att ett farmaceutsortiment blir möjligt.

Fler exempel

Ett annat exempel på läkemedel som skulle passa bra i ett farmaceutsortiment är Viagra.  Potensläkemedel är en produkt med stort tabu och det största problemet med läkemedlet i i dag är den stora illegala handeln. Den skulle med stor sannolikhet minska betydligt om det blev tillgängligt utan recept.

Det finns också läkemedel som i dag är receptfria vars användning skulle bli säkrare och bättre i ett farmaceutsortiment. Loperamid är ett bra exempel på läkemedel som skulle passa att flyttas över från receptfritt till farmaceutsortiment. Läkemedel mot svampinfektioner, större förpackningar av allergimediciner och läkemedel med stor påverkan på miljön har också föreslagits som tänkbara inom denna nya kategori.

I dag har apoteksbranschen i stället gjort egna branschöverenskommelser om hur försäljningen av till exempel paracetamol, loperamid och diklofenak ska gå till för att minska risker vid felaktig användning. Lagstiftningen om vilka kategorier som läkemedel kan säljas inom behöver ses över så att myndigheter kan möjliggöra tillgänglighet till de läkemedel som behöver tillgängliggöras ytterligare och begränsa eller strama upp för de läkemedel som behöver det.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges apoteksförening