Annons
Autoantikroppar kopplas till långvarig postcovid
Foto: Istock

Autoantikroppar kopplas till långvarig postcovid

De som hade symtom ett år efter en covid-19-infektion visade tecken på autoimmun sjukdom, enligt en studie.

23 sep 2022, kl 08:28
0

Annons

De patienter som fortfarande hade kvar symtom ett år efter en covid-19-infektion hade höga nivåer av en typ av antikroppar som är kopplade till autoimmuna sjukdomar. De hade också förhöjda nivåer av inflammatoriska signalsubstanser. Det visar en studie som har publicerats i European respiratory journal.

Postcovid samlingsnamn för långvariga besvär

Postcovid är ett samlingsnamn för de långvariga besvär som drabbar en del efter en covid-19-infektion. Besvären förekommer inte bara hos de som har varit allvarligt sjuka utan kan även drabba de som har haft en lindrig infektion.

Bland personer som drabbats av svår covid-19 har det kommit rapporter om autoimmunitet, alltså att immunförsvaret genom så kallade autoantikroppar av misstag angriper kroppens friska vävnad i stället för att försvara den mot sjukdomar.

I den nu aktuella studien ville forskarna ta reda på om dessa autoantikroppar fanns kvar hos covid-19-patienter upp till ett år efter infektionen, och om de i så fall var associerade med kvarvarande symtom.

Följde upp vid tre tillfällen

I studien ingick 106 personer som hade diagnostiserats med covid-19 mellan augusti 2020 och september 2021. Deltagarna var i övrigt friska och hade inga autoimmuna tillstånd eller någon underliggande sjukdom sedan innan. Som jämförelse använde forskarna en grupp på 22 friska personer samt en grupp på 34 personer som hade haft någon annan typ av luftvägsinfektion än covid-19.

Forskarna gjorde uppföljningar vid tre, sex och 12 månader efter att personerna hade återhämtat sig från sin covid-19-infektion. Då tillfrågades patienterna om de led av andnöd, hosta eller trötthet, tre typiska symptom på postcovid.

Efter sex månader var 98 av de 106 covid-19-patienterna kvar i studien och efter 12 månader var endast 57 personer kvar. Enligt forskarna kan detta bero på att patienterna hade återhämtat sig.

Fick lämna blodprover

Deltagarna fick också lämna in blodprover som forskarna testade för autoantikroppar.

Resultatet visade att nästan 80 procent av covid-19-patienterna hade två eller fler av dessa antikroppar vid uppföljningarna tre och sex månader efter infektionen. Vid uppföljningen efter 12 månader hade siffran sjunkit till 41 procent.

Av de friska patienterna i jämförelsegruppen var det nästan inga som hade tecken på dessa antikroppar. Och i den grupp som hade haft en annan luftvägsinfektion var dessa antikroppsnivåer jämförelsevis låga.

Forskarna upptäckte också att två specifika autoantikroppar (U1snRNP och SSb-La) tillsammans med cytokiner, kvarstod hos cirka 30 procent av deltagarna efter ett år. Till största del handlade det om personerna som fortfarande led av trötthet och andnöd.

– För majoriteten av patienterna i vår studie försvann autoantikropparna efter 12 månader, även om det hade haft dem strax efter infektionen. Men hos vissa patienter kvarstår autoantikropparna och dessa patienter är mer benägna att fortsätta lida av symtom och behöva medicinsk hjälp. Dessa resultat pekar på behovet av att testa för tecken på autoimmun sjukdom hos patienter med symtom på lång covid som varar i ett år eller mer, säger Manali Mukherjee som är en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Enligt forskarna kan detta resultat i slutändan leda till förbättringar i diagnostiseringen samt behandlingen av postcovid.

Forskarna kommer nu att fortsätta att studera postcovid-patienter under två år för att se hur nivåerna av autoantikroppar förändras på längre sikt.