Politik

Så blir life science-kontoret efter valet

Det oklara politiska läget väcker frågor om framtiden för life science-kontoret. ”Mitt mål är att lägga fram en hållbar strategi”, säger Jenni Nordborg, chef för kontoret.
12 Sep 2018, kl 09:31

Skapar läkemedelslager inför utträdet ur EU

För att säkra tillgången på läkemedel även efter Brexit byggs nu lager upp med livsnödvändiga mediciner.
7 Sep 2018, kl 09:58

Döende patienter ersätts för medicinsk cannabis

Terminalt sjuka patienter i Danmark som förskrivits medicinsk cannabis kommer att ersättas retroaktivt.
4 Sep 2018, kl 13:42

Läkemedelsverket och FDA ska samarbeta kring tillsyn

Inom kort kan de de båda myndigheterna granska läkemedelstillverkare på uppdrag av varandra.
3 Sep 2018, kl 09:32

Ännu inget beslut om hpv-vaccin för pojkar

Regeringen är ännu inte redo att säga ja eller nej till vaccin mot humant papillomvirus, hpv, även för pojkar.
31 Aug 2018, kl 13:01

Hon ska utreda krisberedskapen i vården

Åsa Kullgren får regeringens uppdrag att utreda hälso- och sjukvårdens beredskap att hantera allvarliga kriser.
30 Aug 2018, kl 09:30

”Jag räknar med att life science-kontoret blir kvar”

Näringsminister Mikael Damberg är övertygad om att life science-kontoret överlever ett eventuellt regeringsskifte.
23 Aug 2018, kl 06:00

Testcentret för biologiska läkemedel på plats

Nu startar Testa center som hjälper små företag inom sektorn biologiska läkemedel att skala upp.
22 Aug 2018, kl 11:57

Läkemedelsförsörjningen i kristid ska säkras

Förstärkt läkemedelsberedskap är en viktig fråga i ny utredning om vårdens kapacitet vid krig och kris.
14 Aug 2018, kl 11:19

Apotekarsocieteten tar plats i styrelsen

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer har av regeringen utsetts till en av fem ledamöter i den styrelse som från och med den 1 juli ska leda Läkemedelsverket.
28 Jun 2018, kl 11:45

Pilotprojekt testar modell mot brist på antibiotika

En utvärdering ska visa om en ny ersättningsmodell kan säkra den svenska tillgången på speciella antibiotika.
28 Jun 2018, kl 11:38

Bättre information ska öka viljan att vaccinera

Folkhälsomyndigheten ska förbättra informationen till föräldrar för att skydda barn mot smittsamma sjukdomar.
28 Jun 2018, kl 10:20

NT-rådet: Prep bör förskrivas inom förmånen

Landstingen bör förskriva förebyggande läkemedels-
behandling mot hiv inom förmånen, enligt NT-rådet.
27 Jun 2018, kl 14:30

TLV vill öka kunskapen om det generiska utbytet

Trots att systemet med generiskt utbyte på apotek funnits sedan 2002 behövs mer information, enligt TLV.
27 Jun 2018, kl 12:19

Så ska fler med hepatit C få botande behandling

Folkhälsomyndigheten ska analysera hur smitt-
spridningen kan hindras och hur fler ska få behandling.
21 Jun 2018, kl 09:21

Storbritannien utvärderar medicinsk cannabis

Det vetenskapliga stödet för medicinsk cannabis ska utvärderas, meddelar Storbritanniens inrikesminister.
20 Jun 2018, kl 15:02