Politik

Så mycket betalar staten regionerna för läkemedel

Nu är överenskommelsen mellan staten och SKL om statsbidraget för årets läkemedelsförmåner klar.
28 Jan 2019, kl 15:13

I fredags halade EMA flaggorna i London

EMA:s personal sade vid en ceremoni symboliskt farväl till Londonkontoret och förbereder nu den fysiska flytten.
28 Jan 2019, kl 11:56

Storbritannien vill snabba på utveckling av antibiotika

Den brittiska regeringen efterlyser ett globalt system med drivkrafter som stimulerar industrins FoU.
24 Jan 2019, kl 14:46
Annons

Aimovig rekommenderas vid kronisk migrän

Migränläkemedlet rekommenderas för patienter med svår migrän som inte haft effekt med annan behandling.
23 Jan 2019, kl 12:56

Hon blir statssekreterare på socialdepartementet

Maja Fjaestad har utsetts till statssekreterare åt nyutnämnda socialministern Lena Hallengren (S).
22 Jan 2019, kl 12:00

Lena Hallengren (S) blir ny socialminister

Lena Hallengren är socialminister med ansvar för sjukvård, socialtjänst och LSS i Löfvens nya regering.
21 Jan 2019, kl 14:03

Prissättning av läkemedel granskas i USA

En kommitté i representanthuset har inlett en granskning av tolv läkemedelsföretags prissättning.
15 Jan 2019, kl 14:20

Apotek förlorar möjlighet till parallellimport

Vinsten för apoteken riskerar att minska med 250 miljoner årligen med förslag i läkemedelsutredningen.
11 Jan 2019, kl 15:46

Statsbidrag för läkemedel tas bort

Läkemedelsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande att det statliga bidraget för landstingens läkemedelskostnader slopas och ersätts med generellt statsbidrag.
11 Jan 2019, kl 13:39

Brist på vissa läkemedel hotar vid hård Brexit

Läkemedelsverket befarar att svenska patienter kan bli utan ett fåtal men viktiga läkemedel.
20 Dec 2018, kl 06:01

Så blir budgeten för läkemedelsområdet

Ny nationell cancerstrategi och satsningar på standar-
diserade vårdförlopp för fler sjukdomar i nya budgeten.
19 Dec 2018, kl 11:49

Nytt läkemedelssamarbete vill märkas utan att synas

Samverkan kring läkemedelsfrågor kan bli bättre. Mikael Hoffmann bloggar om ett nytt professions-initiativ.
13 Dec 2018, kl 08:52

“Arbetet mot resistens måste vara mångsidigt”

Malin Grape från Folkhälsomyndigheten belyste antibiotikaresistensens komplexitet vid ett seminarium.
5 Dec 2018, kl 13:17

”Tänker han på Atari, det gamla tv-spelet?”

Distriktsläkaren Mats Hogmark vill ägna mindre tid åt att avkoda läkemedelsnamn och mer tid åt patienten.
21 Nov 2018, kl 06:10

“Nedläggningen bryter mot lagen”

I en brev till socialminister Annika Strandhäll kräver professionsföreträdare för hälso- och sjukvården att nedläggningsbeslutet om Läkemedelsboken omprövas.
9 Nov 2018, kl 11:37

”Bra forskning ska stödjas, inte styras” – kritik från VR

Vetenskapsrådet riktar i en skrivelse skarp kritik mot den nationella life science-strategi som håller på att tas fram.
24 Okt 2018, kl 14:22