Politik

DEBATT. Barbro Westerholm om ökning av antidepressiva läkemedel till äldre:

”Årsrika får behandling utan evidens”

Det finns all anledning att reagera på att så många årsrika personer behandlas med antidepressiva, skriver Barbro Westerholm i en debattartikel.
20 apr 2022, kl 08:47

Drygt en miljard extra till covidvaccinationer 2022

Regeringen avsätter 1,2 miljarder kronor till en fjärde dos för alla vuxna om det skulle bli aktuellt.
4 apr 2022, kl 12:49

Starkt stöd för krav om strategi för särläkemedel

Riksdagen vill att regeringen ska ta fram en nationell strategi och särskild finansiering för särläkemedel.
24 mar 2022, kl 08:48

Sanktioner nytt hinder för ryska covid-19-vaccinet

Efter den ryska invasionen av Ukraina har vaccinet Sputnik V blivit en bricka i det politiska spelet om kriget.
21 mar 2022, kl 13:46

Utskott vill ha nationell strategi om särläkemedel

Socialutskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om en nationell strategi om särläkemedel.
17 mar 2022, kl 11:39

21 miljoner kronor till vaccinering av flyktingar

Regeringen avsätter medel för att hjälpa regionerna att covid-19-vaccinera personer som flyr från Ukraina.
17 mar 2022, kl 10:25

Överväger att skänka läke-medel ur beredskapslager

Folkhälsomyndigheten ska undersöka om Sverige kan donera läkemedel från beredskapslager till Ukraina.
11 mar 2022, kl 12:13

Sverige vill donera läkemedel till Ukraina

Läkemedelsmyndigheterna i Europa ska tillsammans se över hur de kan stödja ett krigsdrabbat Ukraina.
2 mar 2022, kl 13:07

Vården i Ukraina har akut brist på syrgas

WHO varnar för att tillgången på syrgas i Ukraina närmar sig en farligt låg punkt på grund av det ryska anfallet.
28 feb 2022, kl 09:12

Lagändring gör sprututbyte mer tillgängligt

Regeringen föreslår att det ska gå att delta i sprututbyte utan att vara bosatt i den aktuella regionen.
25 feb 2022, kl 10:33

Staten föreslås få utökad roll vid kriser i vården

Utredaren Åsa Kullgren har lämnat slutbetänkandet av utredningen om sjukvårdens beredskap till regeringen.
23 feb 2022, kl 13:34

Hon får ny roll i kampen mot antibiotikaresistens

Regeringen har utsett Malin Grape till nationell ambassadör för arbetet mot antibiotikaresistens.
17 feb 2022, kl 09:57

Vinnova ska undersöka nordiskt vaccinsamarbete

De nordiska länderna ska tillsammans utreda möjligheten till samverkan inom vaccinproduktion.
15 feb 2022, kl 13:54

Svenskt ja till genterapi mot svår muskelsjukdom

Genterapin Zolgensma blir nu tillgänglig för små barn med allvarlig form av spinal muskelatrofi i Sverige.
1 feb 2022, kl 15:48

Glesbygdsbidrag till fler apotek efter nya regler

Ändrade kriterier har lett till att 15 fler apotek har kunnat söka glesbygdsbidrag, visar en rapport från TLV.
1 feb 2022, kl 12:46

Nationell insats mot antibiotikaresistens

En uppdaterad tvärsektoriell handlingsplan ska fortsätta stärka Sveriges arbete mot antibiotikaresistens.
24 jan 2022, kl 13:43