Politik

Ja till avskaffande av antroposofundantag

Efter remissrundor, regeringsbeslut och lagförslag har nu även riksdagen röstat ja till att avskaffa särlösningen.
3 Maj 2018, kl 17:32

Föreslår kraftig höjning av avgifter för kliniska studier

Läkemedelsverket vill dubblera dagens avgift på 50 000 kronor när ny lag om kliniska prövningar träder i kraft.
3 Maj 2018, kl 06:06

Möte sätter fokus på antibiotika

Rätt budskap till rätt person är avgörande för all kommunikation. Även när det rör antibiotika. I Stockholms läns landsting satsar man nu på ett nytt sätt för att nå ut.
27 Apr 2018, kl 09:23

Apoteksbranschen fortsätter att växa

Fler apotek och ökad omsättning för öppenvårds-
apoteken, visar branschföreningens årsrapport.
25 Apr 2018, kl 06:00

Utredning ska ge klarhet i regionala adhd-skillnader

Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar stort i landet. Nu ska Socialstyrelsen utreda vad skillnaderna beror på.
23 Apr 2018, kl 10:41

Ökad misstro mot vaccin oroar på EU-nivå

Europaparlamentet uttrycker en stark oro och varnar för den minskande vaccineringsgraden inom EU.
20 Apr 2018, kl 11:30

”Utredningens förslag bör inte genomföras”.

Vetenskapsakademien och Statens medicinsk-etiska råd sågar den nyligen framlagda etikutredningen.
17 Apr 2018, kl 09:17

Strandhäll stänger inte dörren om lag

Redovisning av läkemedelsbolagens ersättning till läkare bör lagstadgas, enligt en ny studie. I flera länder, däribland Sverige, bygger systemet på självrapportering.
16 Apr 2018, kl 12:09

En miljard extra för läkemedelsförmånerna

Bidraget för läkemedelsförmånerna höjs. Det framkommer i regeringens vårändringsbudget.
16 Apr 2018, kl 09:40

Patientmedverkan fokus i ny läkemedelsstrategi

Stockholms läns landsting har tagit fram en ny femårig strategi för läkemedelsarbetet i regionen.
12 Apr 2018, kl 08:03

Cancermedel först ut i nytt samarbete

Snart kan det räcka med att göra en hälsoekonomisk utvärdering för Sverige, Norge och Finland. Målet är att nya läkemedel ska nå patienterna snabbare.
29 Mar 2018, kl 06:30

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.
15 Mar 2018, kl 11:21

Så många danskar har fått cannabis

Sedan årsskiftet kan danska patienter få cannabis utskrivet mot recept. Färska siffror visar att knappt 90 personer fått recept på cannabis under januari månad.
12 Mar 2018, kl 14:33

Nu läggs lagförslag som ska ge billigare läkemedel

Regeringen vill att läkemedel som inte ingår i förmånen när det går ska bytas ut mot ett som ingår i förmånen.
2 Mar 2018, kl 09:14

Nu ska marknaden för nätläkare utredas

Regeringen ger Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala tjänster.
1 Mar 2018, kl 18:36

Nationell läkemedelslista kan vara på plats om två år

I dag fattar regeringen beslut om de lagförslag som krävs för en samlad nationell läkemedelslista.
1 Mar 2018, kl 08:08