Behandling

Nya behandlingsrekommendationer om klimakteriebesvär:

”Hormonbehandling kräver individuell bedömning”

För de flesta kvinnor överväger nyttan med behandlingen riskerna, skriver Läkemedelsverket .
13 apr 2022, kl 10:08

Fler får immunterapi mot allergier

På två år har antalet personer i Sverige som får immunterapi mot allergi ökat med 23 procent. Möjligheten att ge tabletter i stället för sprutor är en orsak.
11 apr 2022, kl 08:50

Klartecken för ny terapi mot ärftlig blodsjukdom

NT-rådet rekommenderar införande av ett nytt läkemedel mot sicklecellsjukdom efter förhandlingar med företaget.
6 apr 2022, kl 10:38

Recept på blodtrycksmedel fortsatte uppåt 2021

I genomsnitt hämtade drygt var femte person i Sverige ut ett recept på blodtrycksmedicin under förra året.
5 apr 2022, kl 09:54

”Räknar med mellan 50 och 60 ATMP år 2030”

På ett seminarium berättade experten Peter Hovstadius om den aktuella lägesbilden för avancerade terapier.
4 apr 2022, kl 08:30

Adhd-läkemedel bakom många barnförgiftningar

Giftinformationscentralen fick under fjolåret in en rad samtal om barn som av misstag fått i sig adhd-läkemedel.
24 mar 2022, kl 08:34

Tarmfloran kan avslöja cancer i bukspottkörteln

Ett test av avföringsprov kan göra det möjligt att upptäcka bukspottkörtelcancer tidigare, menar forskare.
9 mar 2022, kl 09:08

”Vi behöver betona patientsäkerheten”

Vi vet för lite om säkerheten med hormonbehandling vid köndysfori hos unga. Det anger Socialstyrelsen som ett av de tyngsta skälen till ändrade rekommendationer.
7 mar 2022, kl 08:56

Utvärdering av genterapi mot obotlig sjukdom klar

Finsk-norsk-svenska Finose har utvärderat en genterapi mot en obotlig sjukdom som bryter ned nervsystemet.
2 mar 2022, kl 10:06

Ett steg närmare länge efterlyst nationell lägesbild

Genom en förstudie ska myndigheter förbereda ett system som ger bättre koll på läkemedelsläget.
1 mar 2022, kl 10:47

Färre patienter har sökt vård för postcovid

Antalet vårdkontakter gällande långvariga besvär efter covid-19 har minskat, enligt Socialstyrelsen.
28 feb 2022, kl 12:57

Olämpliga läkemedel till äldre fortsätter att minska

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att olämpliga läkemedel till äldre minskar på nationell nivå.
21 feb 2022, kl 08:54

”Första patienten kan behandlas snart”

Barnneurologen Thomas Sejersen är glad över genterapin Zolgensma till små barn med spinal muskelatrofi, men efterlyser ytterligare förbättringar på området.
14 feb 2022, kl 07:15

Läkemedel mot tobaksavvänjning dras in

Läkemedlet Champix har visat sig innehålla för höga halter av föroreningen N-nitroso-vareniklin.
4 feb 2022, kl 08:33

Brist på covidläkemedel tvingar vården ransonera

Lagren av antikroppsläkemedlet Xevudy (sotrovimab) som har effekt mot omikron börjar nu ta slut i Sverige.
31 jan 2022, kl 13:36

Svensk forskning kan hjälpa mot syrgasbrist

En studie visar att syrgasbehovet för patienter med svår covid-19 kan vara lägre än vad man tidigare har trott.
26 jan 2022, kl 15:23