Behandling

Pilotprojekt testar modell mot brist på antibiotika

En utvärdering ska visa om en ny ersättningsmodell kan säkra den svenska tillgången på speciella antibiotika.
28 Jun 2018, kl 11:38

NT-rådet: Prep bör förskrivas inom förmånen

Landstingen bör förskriva förebyggande läkemedels-
behandling mot hiv inom förmånen, enligt NT-rådet.
27 Jun 2018, kl 14:30

TLV vill öka kunskapen om det generiska utbytet

Trots att systemet med generiskt utbyte på apotek funnits sedan 2002 behövs mer information, enligt TLV.
27 Jun 2018, kl 12:19

Så ska fler med hepatit C få botande behandling

Folkhälsomyndigheten ska analysera hur smitt-
spridningen kan hindras och hur fler ska få behandling.
21 Jun 2018, kl 09:21

Storbritannien utvärderar medicinsk cannabis

Det vetenskapliga stödet för medicinsk cannabis ska utvärderas, meddelar Storbritanniens inrikesminister.
20 Jun 2018, kl 15:02

SBU: Forska mer om läkemedel i rättspsykiatrin

Risker och nytta med läkemedlen i rättspsykiatrin är i dag svår att bedöma och mer forskning behövs.
19 Jun 2018, kl 06:00

Beslut från TLV: Orkambi in i läkemedelsförmånen

Läkemedlet Orkambi mot cystisk fibros får subvention och ingår i högkostnadsskyddet från och med juli i år.
15 Jun 2018, kl 09:14

Vätskebehandling av barn ska göras säkrare

Ny behandlingsrekommendation ska minska risken för allvarliga komplikationer när barn får vätskedropp.
14 Jun 2018, kl 15:44

Neuroleptika till barn ger metabola risker

Barn som behandlas med neuroleptika får ökade riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
14 Jun 2018, kl 11:27

Utvecklar läkemedel för fattiga länder

Ett nytt institut finansierat av Gates-stiftelsen ska vidareutveckla projekt inom bland annat malaria och tuberkulos som akademin och industrin inte tagit vidare.
8 Jun 2018, kl 11:00

Medicinsk behandling vid missfall kan förbättras

En ny studie visar en möjlighet att erbjuda kvinnor bättre behandling vid ofullständigt missfall.
7 Jun 2018, kl 14:13

NT-rådet: Soliris kan ges i särskilda fall

Nu lättar NT-rådet på de tidigare rekommendationerna och öppnar för att Soliris kan användas i vissa "oundgängliga" fall för behandling av sjukdomen aHUS.
5 Jun 2018, kl 12:46

Framsteg i behandling av glioblastom

Ett dendritcellsvaccin visar lovande resultat för behandling av hjärntumören glio-
blastom. Även ett godkänt leukemimedel har potential som framtida behandling.
31 Maj 2018, kl 12:24

Superresistent gonorré – första fallen oroar

Nyligen upptäcktes de tre första fallen i världen av högresistent gonorré.
29 Maj 2018, kl 12:21

Ny behandling för PKU får godkänt i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten har godkänt en ny enzymbehandling för den genetiska sjukdomen.
28 Maj 2018, kl 09:58

”Vi har följt kommissionens beslut”

Danska Laegemiddelstyrelsen menar att man rättat sig efter EU-kommissionens beslut och fullgjort sina legala skyldigheter gällande paracetamol-indragning.
25 Maj 2018, kl 10:52