Annons
”Viktigt vaccinera mot mpox trots lägre spridning”

”Viktigt vaccinera mot mpox trots lägre spridning”

Överläkare Finn Filén vid Venhälsan i Stockholm välkomnar utökade vaccinrekommendationer.

9 mar 2023, kl 08:07
0

Annons

Finn Filén. Foto: Fotogruppen SÖS.

Antalet nya fall av virusinfektionen som bytt namn till mpox (tidigare apkoppor) minskar nu kraftigt i Sverige och övriga Europa. Under veckorna 3-7 rapporterades endast tre fall i vårt land, att jämföra med totalt 260 fall sedan starten av utbrottet sent i maj i fjol. Detta enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten.

Mpox minskar nu tydligt

Överläkare Finn Filén på Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm berättar att den bromsade smittspridningen märks i mottagningens verksamhet. Venhälsan erbjuder rådgivning om och behandling av sexuellt överförda infektioner för män och transpersoner som har sex med män. Under mpox-utbrottet har Venhälsan mött många patienter med mpox och även erbjudit vaccin mot infektionen när detta kom i september.

– Vi har på Venhälsan sedan årsskiftet sett en tydlig minskning av mpox och under den gångna månaden har vi inte sett några nya fall i vår målgrupp, män som har sex med män och transpersoner. Vi fortsätter dock förstås att ta prover för mpox från personer som söker med oklara utslag och sår, säger Finn Filén.

Tillsammans med ändrat beteende i riskgrupperna anses vaccinationerna spela en stor roll för att få mpox-spridningen under kontroll. Omkring 3100 personer har, enligt Folkhälsomyndigheten, hittills vaccinerats med minst en dos och cirka 2000 har fått två doser mpox-vaccin. Majoriteten av de vaccinerade finns i Stockholm.

– Vi tror att vaccinationerna av högriskpersoner har haft stor betydelse. Antalet nya fall avtog ungefär i takt med att vaccinationerna mot mpox kom igång i september. Minskningen kunde dock faktiskt anas redan innan vaccinationerna kom i gång i stor skala, varför beteendeförändringar i form av ökad sexuell försiktighet också kan ha spelat en roll, säger Finn Filén.

– Vad vi ännu inte vet mycket om är hur länge immunitet kvarstår efter vaccination.

Breddad vaccinering

I början var tillgången till vaccin mot mpox begränsad. Folkhälsomyndigheten tvingades i sina vaccinrekommendationer därför prioritera de grupper som hade allra störst risk att bli smittade. Nu har tillgången till vaccin ökat i Sverige, vilket fått Folkhälsomyndigheten att bredda sin rekommendation (se faktaruta).

– Det är glädjande att tillgången på vaccin är säkrad så att vaccin kan erbjudas till personer som har sex mot ersättning som en del i ett större paket för förbättrad sexuell hälsa, samt till personer i labbmiljö som arbetar med odling av virus, säger Finn Filén.

Han framhåller att det är viktigt att både vården och individer fortsätter att vara vaksamma mot mpox.

– I takt med att mpox åter blir en ovanligare infektion är en möjlig utveckling att intresset för vaccination riskerar att avta. Men eftersom detta utbrott visat att spridning kan ske med rasande fart i en population utan immunitet bör vaccination mot mpox erbjudas till riskgrupper även framledes. Eftersom fokus hittills helt har varit på gruppen män som har sex med män så saknas också immunitet ännu helt hos majoritetssamhället, säger Finn Filén.

Har gett lärdomar

Finn Filén menar att utbrottet gett viktiga erfarenheter som det gäller att ta till vara:

– Något som detta utbrott givit oss god övning i är beredskap för nya patogener som sprids på nya sätt bland nya grupper. Ännu för ett år sedan var mpox en ovanlig tropisk zoonos som inte hade något känt mönster av spridning inom sexuella nätverk. Lyckligtvis fanns för mpox ett vaccin tillgängligt redan från första början, där den stora begränsningen var själva tillgången till vaccinet. Om andra virus får sexuell spridning kan vi ställas inför större utmaningar.

Detta säger den nya rekommendationen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination mot mpox till följande grupper:

  • Män som har sex med män och som har ökad risk för mpox. Ökad risk har till exempel män med nya sexuella kontakter och/eller flera sexuella kontakter. Även den som nyligen haft en sexuellt överförd infektion anses ha ökad risk, liksom den som får behandling med så kallad preexpositionsprofylax, Prep, mot hiv.
  • Transpersoner som har sex med män och har ökad risk för mpox.
  • Personer som har sex med män mot ersättning.
  • Andra personer med ökad risk för exponering för mpox som behandlande läkare bedömer är i behov av vaccination.
  • Personer som riskerar att komma i kontakt med mpox i sitt arbete och där arbetsmiljöansvarig chef anser att vaccination behövs. Kan exempelvis gälla laboratoriepersonal.

Vaccinationen består av två doser med fyra veckors mellanrum. För den som tidigare är vaccinerad mot smittkoppor räcker en dos.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående artikel Ännu fler unga tjejer överdoserade läkemedel
Nästa artikel Klart lägre risk för postcovid efter omikron