Annons
”Intresset för vaccination är mycket stort”
Patient med apkoppor. Foto: Istock

”Intresset för vaccination är mycket stort”

Över 750 personer i Stockholm har hittills påbörjat vaccinering mot apkoppor, berättar överläkare Finn Filén.

12 okt 2022, kl 08:46
0

Annons

Finn Filén. Foto: Fotogruppen SÖS.

I Region Stockholm har omkring 1 500 personer i den primära riskgruppen fått erbjudande om vaccin mot apkoppor. Av dessa är det hittills fler än 750 som har fått åtminstone en första dos.

– Intresset för vaccination är mycket stort. Man har gjort bedömningen att det är bättre att vaccinera så många som möjligt med de doser som finns tillgängliga för att förhoppningsvis lyckas nå ut till de personer som har störst risk att bli smittade. På så vis kan vi minska smittspridningen, säger Finn Filén, överläkare på Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm.

Region Stockholm påbörjade förebyggande vaccination mot apkoppor 12 september. Till en början kontaktade Venhälsan de personer som man kände till som hade högst risk att bli smittade och erbjöd vaccination. Sedan förra veckan kan i stället alla personer som själva definierar sig som högriskpersoner anmäla intresse i appen ”Alltid öppet”. Detta har lett till ett ännu större intresse för vaccination, berättar Finn Filén.

De personer som bedöms tillhöra de primära riskgrupperna är män som har sex med män och har många sexuella kontakter samt har hiv, erhåller medicin för att undvika att få hiv (PrEP) eller uppfyller kriterierna för dessa mediciner. Först prioriterades personer med immunbrist och sedan personer som hade haft en dokumenterad sexuellt överförd infektion under de senaste sex månaderna. Därefter fick övriga inom beskrivna grupper ett erbjudande om vaccination.

Färre nya fall av apkoppor

Finn Filén berättar dock att apkoppor även har diagnosticerats hos några patienter som inte tillhör de primära riskgrupperna. Smittvägen är i några fall inte klarlagd.

– Det finns en viss oro för att infektionen ska finna nya vägar in i andra grupper där spridning kan ske ”under radarn”, säger han.

Fallen av apkoppor har dock sjunkit i Stockholm den senaste tiden. Under augusti och september har Venhälsan haft mellan tre och tio nya bekräftade fall per vecka.

– Det är färre än i juli då det var upp till 15 nya fall per vecka. De flesta av patienterna har numera fått smittan inom Sverige till skillnad från tidigare i utbrottet då infektionerna oftare hade skett utomlands, säger Finn Filén.

Totalt har Venhälsan hittills haft 119 bekräftade fall. I hela Sverige har man fram till den 29 september bekräftat 195 fall, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tillgång till vaccin mot apkoppor begränsad

Vaccinet är från början framtaget mot smittkoppor, men i somras godkände EU:s läkemedelsmyndighet EMA det även mot apkoppor. Eftersom vaccinet, som i EU går under namnet Imvanex, ännu inte har använts i stor utsträckning mot apkoppor är det inte klarlagt hur effektivt det faktiskt är mot sjukdomen. En israelisk studie, som ännu inte är publicerad, har dock visat en skyddseffekt på 79 procent.

Det har gått för kort tid för att säga något om effekten bland de patienter som hittills har fått vaccin i Sverige, framhåller Finn Filén.

– Alla som vaccinerat sig ska dock rapportera in om de har ett vaccinationsgenombrott, säger han.

Tillgången till vaccinet är fortfarande begränsad och därför används i Stockholm framför allt ett nytt dossnålare vaccinsätt för att det ska räcka till fler. EMA kom med en rekommendation om detta i augusti, vilket Läkemedelsvärlden då skrev om.

Det nya sättet innebär att man ger vaccinet intradermalt. Det betyder att man ger det alldeles under hudens yttersta lager i stället för subkutant, under huden, som vaccinet är godkänt för. Patienten får vaccinet i två doser med fyra veckors intervall.

– Vaccin ges i nuläget så långt doserna räcker. Under de kommande månaderna hoppas man på ytterligare leveranser som kommer att fördelas över landet inklusive Stockholm, säger Finn Filén.

Läkemedlet tekovirimat finns i Sverige

Det finns även ett läkemedel mot apkoppor. Det heter tekovirimat och har precis anlänt till Sverige. Det är avsett för de allra svårast sjuka patienterna som behöver sjukhusvård. Hur mycket läkemedlet kommer att användas vet man i dagsläget inte, berättar Finn Filén.

Han är dock positiv till att det nu finns tillgängligt.

– Cirka tio procent av patienterna med apkoppor behöver av olika anledningar vårdas inneliggande på sjukhus, och för dem med de allvarligaste symtomen behöver vi ha ett antiviralt läkemedel, säger han.

Allvarliga symtom kan till exempel bestå av mycket utbredda koppor och sår i mun, svalg och matstrupe samt i tarmen. I andra länder har det även förekommit fall av hjärninflammation, hjärtmuskelinflammation och inflammation i struplocket.

Precis som för vaccinet är effekten av tekovirimat mot apkoppor inte heller tillräckligt studerad ännu. Men större studier pågår. Finn Filén ser fram emot resultaten av dessa.

– Om tekovirimat i framtiden blir ett tillgängligt, beprövat läkemedel med bevisad antiviral effekt i människa kan det möjligen bli rutinbehandling även för enklare fall av bekräftade apkoppor. Dock kan det ta lång tid innan detta blir verklighet.