Annons
Klarsignal för dossnålare vaccinsätt mot apkoppor
Patient med apkoppor. Foto: Istock

Klarsignal för dossnålare vaccinsätt mot apkoppor

EMA anser att även EU-länderna tillfälligt kan använda ett dossnålare vaccinsätt mot apkoppor.

22 aug 2022, kl 10:18
0

EU:s läkemedelsmyndighet EMA rekommenderar nu ett dossnålare vaccinsätt mot apkoppor för att vaccinet ska räcka till fler. Rekommendationen kommer från EMA:s nya arbetsgrupp för att hantera krislägen, Emergency task force, ETF. Gruppen öppnar för att ländernas myndigheter kan fatta beslut om att tillfälligt ge vaccinet med en annan teknik än det är godkänt för. Detta eftersom man då kan ge betydligt lägre doser och eftersom tillgången på vaccin är ytterst begränsad.

USA införde dossnålare vaccinsätt mot apkoppor

Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat fattade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA nyligen beslut om att tillåta att vården ger apkoppsvaccinet intradermalt. Det betyder att man ger det alldeles under hudens yttersta lager i stället för subkutant, under huden, som vaccinet är godkänt för. Intradermalt räcker det med en dos på 0,1 ml medan subkutan vaccinering kräver en dos på 0,5 ml.

Nu går EMA samma väg som FDA. Arbetsgruppen ETF rekommenderar i ett vägledande uttalande att även U-länderna i rådande situation kan tillämpa detta dossnålare vaccinsätt mot apkoppor.

Fler hudbiverkningar

Rekommendationen grundar sig på en klinisk studie från 2015 av omkring 500 vuxna personer. Studien jämförde subkutan och intradermal vaccinering med det aktuella vaccinet. Vaccinet tillverkas av det danska företaget Bavarian Nordic och heter Jynneo i USA och Imvanex i EU.

Deltagarna fick två vaccindoser med fyra veckors mellanrum. Intradermalt användes en femtedel av den subkutana dosen. Båda grupperna fick ungefär lika höga nivåer av antikroppar.

Det som skilde var att de intradermala injektionerna ledde till fler lokala biverkningar i form av rodnad, hudförtjockning och missfärgning av huden.

ETF skriver att det är viktigt att vara medveten om risken för sådana reaktioner och framhåller därför att endast personal med erfarenhet av vaccinationstekniken bör ge injektionerna.

Underlättar ny strategi

Att införa ett dossnålare vaccinsätt mot apkoppor kan underlätta för länder som vill utvidga vaccineringen till fler än de som varit exponerade för viruset. Detta gjorde nyligen Danmark som nu erbjuder apkoppsvaccin till alla män som har sex med män (den hittills mest smittdrabbade gruppen) och olika sexpartners.

I Sverige har flera aktörer krävt att vården även här inför bredare vaccinering. Vården vittnar också om att efterfrågan på vaccinering är hög även bland personer som inte varit exponerade för viruset. Folkhälsomyndigheten utvärderar nu läget och väntas komma med en uppdatering av rekommendationen.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC meddelade i sin senaste lägesrapport att 16 162 fall av apkoppor hittills har blivit bekräftade inom EU under utbrottet. Antalet fall stiger fortfarande. I de flesta fall är infektionen inte livshotande, men två dödsfall inträffade i juli i Spanien.

I Sverige hade 141 fall konstaterats till och med 18 augusti. Andelen som blivit smittade med apkoppor inom landets gränser stiger stadigt och är nu uppe i omkring 50 procent.