Annons
Länder ändrar vaccin-strategier mot apkoppor
3D-illustration av mpox-virus. Foto: Istock

Länder ändrar vaccin-strategier mot apkoppor

Danmark breddar sin vaccinering till fler och EU överväger en vaccinsparande vaccinationsteknik.

10 aug 2022, kl 10:00
0

Annons

Hälsomyndigheter världen över söker nu nya vaccinstrategier mot apkoppor för att kunna bekämpa utbrottet trots begränsad tillgång på vaccin. Igår meddelade USA:s läkemedelsmyndighet FDA att den beslutat rekommendera en ändrad vaccinationsteknik för att få det begränsade antalet tillgängliga doser av apkoppsvaccinet Jynneo att räcka till fler. Och nu rapporterar Reuters att EU:s läkemedelsmyndighet EMA undersöker möjligheten att gå samma väg.

Vaccinstrategier mot apkoppor sparar doser

I EU är vaccinet godkänt mot apkoppor under namnet Imvanex. Det ges som två doser med minst 28 dagars mellanrum. Vaccinet är utformat för att ges subkutant, under huden. Men den teknik som nu införs när det gäller vuxna i USA och som även EMA överväger är att i stället ge vaccinet ytligare, mellan hudlager (intradermalt). Då räcker det med en mindre mängd vaccin och en dosflaska kan räcka till fem i stället för en vaccination.

En sådan dossparande vaccinationsmetod har enligt Reuters tidigare använts för andra vacciner, bland annat poliovaccin, men är inte studerad när det gäller apkoppsvaccinet. FDA bedömer dock att metoden bör kunna fungera.

Danmark vaccinerar bredare

Många länder, inklusive Sverige, har hittills valt att använda det begränsade antalet vaccindoser som finns tillgängligt till så kallad ringvaccinering. Det innebär att man enbart vaccinerar personer som varit exponerade för apkoppssmitta. Personerna hittas ofta genom smittspårning.

Även Danmark har hittills haft denna strategi. Men igår bytte danska Sundhetsstyrelsen strategi. I ett pressmeddelande förklarar myndighetens vice direktör Helene Probst att även de som har störst risk för att bli smittade ska erbjudas vaccin, i förebyggande syfte. Hittills har de flesta som insjuknat varit män som har sex med män och som har flera sexpartners. Och det är därför till denna grupp som det breddade danska erbjudandet om förebyggande vaccinering nu riktas.

– Vi har dessvärre ett stigande antal smittade med apkoppor i Danmark. Vi vill mycket gärna få ned smittan, och bättre skydda dem som har störst risk, säger Helene Probst i pressmeddelandet.