Annons
Nytt stöd för god skydds-effekt av apkoppsvaccinet

Nytt stöd för god skydds-effekt av apkoppsvaccinet

En dos vaccin gav 78 procents skyddseffekt enligt en analys från Storbritanniens myndighet för hälsosäkerhet.

25 nov 2022, kl 10:02
0

Annons

I en analys såg den brittiska myndigheten UK health security agency en god skyddseffekt av apkoppsvaccinet. Två veckor efter den första dosen av vaccinet Imvanex var skyddseffekten enligt analysen 78 procent.

Viktigt mäta skyddseffekt av apkoppsvaccinet

Resultatet pekar åt samma håll som andra studier av vaccineffekten som hittills gjorts under det pågående utbrottet av apkoppor. Eftersom effektdata från kliniska studier på människor saknades när vaccinet godkändes mot apkoppor är det viktigt att snabbt få fram sådan information.

Hälsosäkerhetsmyndigheten gjorde analysen genom att jämföra frekvensen av apkoppsfall bland vaccinerade personer med frekvensen bland ovaccinerade som var rekommenderade vaccin. Vaccinet rekommenderas även i Storbritannien till grupper av män som har sex med män.

Under perioden 4 juli-3 november rapporterades 363 nya fall av apkoppsinfektion i landet. Åtta av dessa inträffade hos personer som fått en vaccindos för minst två veckor sedan. 32 av de insjuknade hade fått en vaccindos för mindre än två veckor sedan och 323 var ovaccinerade.

Antalet nya fall minskar

UK health security agency kommer att fortsätta studera apkoppsvaccinets skyddseffekt och bland annat analysera skyddet efter hela grundvaccineringen som består av två doser med fyra veckors mellanrum.

– Nu vet vi att en vaccindos ger starkt skydd mot apkoppor, vilket visar hur viktigt det är att vaccinera sig för att skydda sig själv och andra. En andra dos ger sannolikt ännu större och mer varaktigt skydd, säger Jamie Lopez-Bernal, epidemiolog vid myndigheten, i ett pressmeddelande.

Utbrottet av apkoppor har den senaste tiden kommit in i en lugnare fas, både globalt och i Sverige och övriga Europa. Något som många menar bland annat beror på vaccinationerna och förändrade beteenden. Antalet nydiagnostiserade fall har minskat kraftigt jämfört med i somras. I Sverige rapporterades tre nya fall under vecka 43 och inga nya fall under vecka 44.