Annons
”Majoriteten av nya smittade är ovaccinerade”
3D-illustration av mpox-virus. Foto: Istock

”Majoriteten av nya smittade är ovaccinerade”

Fallen av apkoppor ökar i Stockholm. De flesta som smittas har inte tagit vaccin, säger överläkaren Finn Filén.

9 dec 2022, kl 10:27
0

Annons

Finn Filén. Foto: Fotogruppen SÖS.

De senaste veckorna har antalet fall av apkoppor ökat något i Region Stockholm. De allra flesta som smittas i nuläget är personer som inte har vaccinerat sig. Det berättar Finn Filén som är som är överläkare på Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm.

– Hos oss har vi noterat en ökning av antal bekräftade fall under november. Det är ännu inte lika höga nivåer som i somras men ändå så pass mycket att det stör vår vanliga verksamhet. Vad gäller skyddseffekten av vaccinet kan vi från vår horisont på Venhälsan inte dra några säkra slutsatser men tydligt är att majoriteten av de nya patienterna senaste månaden är ovaccinerade, säger han.

Apkoppor ska få nytt namn

Nyligen beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, om att byta ut det engelska namnet för apkoppor. Det officiella namnet för sjukdomen är nu därför för mpox i stället för monkeypox. Skälet är att det tidigare namnet har bidragit till stigmatisering och rasism riktad mot afrikanska befolkningar.

I Sverige finns ännu inget nytt namn för sjukdomen, men Socialstyrelsens enhet för klassifikation och terminologi arbetar för närvarande med att ta fram ett sådant.

Stort intresse för vaccin mot apkoppor

Region Stockholm påbörjade vaccinering mot apkoppor i mitten av september. Sedan dess är det 1 670 personer som är fullvaccinerade och 2 100 personer som har fått sin första dos. Vaccinet ska ges i två doser för att få maximalt skydd.

– Vi är väldigt nöjda med att vi har vaccinerat så många på så kort tid, säger Finn Filén.

Bland de hittills totalt 144 smittade som har fått vård vid Venhälsan finns två personer som har varit fullvaccinerade samt elva personer som har påbörjat vaccinationen med en dos. I övrigt har alla varit ovaccinerade.

– Förutom att de flesta inte har vaccinerat sig har vi annars under november inte sett några uppenbara gemensamma nämnare i form av till exempel ålder, ursprung eller resmål till festivaler eller liknande bland de smittade, säger Finn Filén.

Dock är det framför allt, liksom tidigare, personer som hör till gruppen män som har sex med män som smittas, och de allra flesta fall bedöms ha uppkommit via sexuella kontakter. Alla har sedan november smittats inom Sverige.

Vid varje bekräftat fall av apkoppor går Venhälsan igenom vaccinationshistoriken, och klinikens vaccinationssamordnare rapporterar sedan detta till Folkhälsomyndigheten. Alla som vaccineras uppmanas också att kontakta vården om de får symtom på apkoppor.

Planerar studie om vaccineffekt

Det vaccin som används mot apkoppor är från början framtaget mot smittkoppor, som är en nära besläktad sjukdom. I somras godkändes dock vaccinet i EU även mot apkoppor.

Godkännandet vilar på resultat från djurstudier då data från kliniska studier på människor då saknades. En ännu opublicerad studie från Israel visar dock att vaccinet gav ett 79-procentigt skydd mot apkoppor hos människor. Även en analys från den brittiska myndigheten UK health security agency visar att en dos vaccin gav en 78-procentig skyddseffekt. Analysen har gjorts av utfallet hittills under vaccinationsinsatsen.

Det finns även fler studier på gång. Bland annat planerar Venhälsan och Folkhälsomyndigheten tillsammans att genomföra en studie för att undersöka effekten av vaccinet. Det som ska studeras är bland annat immunitet efter vaccination eller efter genomgången infektion, samt om det finns behov av en boosterdos.

– Förhoppningsvis kommer denna studie att kunna klarlägga skyddsgraden av vaccinet närmare, säger Finn Filén.

Flera orsaker till ökad smittspridning

Anledningarna till antalet fall av apkoppor nu ökar i Stockholm tror Finn Filén kan vara flera.

– Trots en generellt hög vaccinationsvilja kan det vara så att vi inte nått ut till alla i riskgrupp. Det kan också handla om att det finns personer som är skeptiska till vaccin. Det verkar dessutom som att den oro för mpox som vi såg fanns i gruppen tidigare har minskat i takt med tillgång till vaccin. Riskbeteendet kan därmed ha återgått till samma nivå som innan sjukdomen dök upp i maj, och viruset får åter tillfälle att sprida sig bland icke immuna personer, säger han.

Finn Filén framhåller att en förhoppning är att viruset inte börjar spridas till fler grupper av människor. Så länge det framför allt finns inom en begränsad grupp är det teoretiskt möjligt att åstadkomma bra vaccinationstäckning, menar han.

– Ett värre scenario ur ett bredare samhällsperspektiv vore om infektionen även i högre grad börjar dyka upp i helt andra grupper. Vaccinationsbehovet skulle i så fall skulle bli mer omfattande. Vi har lyckligtvis ännu inte fått sådana signaler inom Stockholm eller från utlandet.