Lagändring ska underlätta för klinisk forskning

Lagändring ska underlätta för klinisk forskning

Regeringen föreslår lagändringar som ska förenkla arbetet med personuppgifter vid kliniska studier.

22 aug 2022, kl 09:18
0

Forskare som ska genomföra klinisk forskning behöver veta hur många potentiella personer som skulle kunna vara med. Detta kallas för antalsberäkning och kräver behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvårdens journalsystem och kvalitetsregister.

I dag är det rättsliga stödet för denna personuppgiftsbehandling otydligt, anser regeringen. Praxis skiljer sig också åt mellan olika regioner. Därför föreslår regeringen nu ändringar i patientdatalagen som ska tydliggöra att denna personuppgiftsbehandling är tillåten. Syftet är att det ska bli lättare att både planera och genomföra klinisk forskning.

– Att kliniska studier förläggs i Sverige stärker Sverige som life science-nation och ger bättre förutsättningar att genomföra kliniska studier och offentligt finansierad klinisk forskning. Det möjliggör även för svensk hälso- och sjukvård att tidigt få information om planerad forskning och möjlighet att medverka i studier som ger ny kunskap i utvecklingen av en modern vård. Detta är till nytta för patienter, vårdgivare och samhället i stort, säger utbildningsminister Anna Ekström, i ett pressmeddelande.

Förslaget gäller alla vårdgivares personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister. Ändringarna föreslår träda i kraft 1 mars 2023.