Ännu fler unga tjejer överdoserade läkemedel
Foto: Istock

Ännu fler unga tjejer överdoserade läkemedel

Giftinformationscentralen presenterar nya, dystra siffror om avsiktliga förgiftningar i fjol.

8 mar 2023, kl 13:46
0

Siffror från Giftinformationscentralen tyder på att tusentals unga tjejer i Sverige i fjol överdoserade läkemedel för att skada sig själva.

Oro hos Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralens årsrapport för 2022 visar att samtalen om självdestruktiva handlingar ökade i hela åldersgruppen 10-19 år. Allra mest ökade de som gällde tonårstjejer i åldrarna 15–‍19 år. Trenden syns i samtal från både allmänheten och sjukvården.

– Det här är signaler som samhället behöver ta på största allvar. Vi ser med oro på att antalet avsiktliga självdestruktiva handlingar bara tycks öka, säger Luisa Becedas, verksamhetschef på Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande.

– Vår samtalsstatistik är en viktig bit av flera som måste läggas i ett större samhällspussel. Här krävs en djupare analys för att se om samtalen till Giftinformationscentralen avspeglar en reell ökning av missbruk och självdestruktiva handlingar i samhället.

Paracetamol fortsatt vanligaste medlet

Den vanligaste självdestruktiva handlingen bland unga är att avsiktligt överdosera läkemedel. Totalt fick Giftinformationscentralen 9 235 frågor om ungdomar som överdoserat läkemedel under 2022 vilket var en ökning med 23 procent från föregående år. Ökningen har pågått under en rad av år.

I tre fjärdedelar av fallen bedömde Giftinformationscentralen i fjol att överdoseringarna krävde vård. Listan över de överdoserade läkemedel som oftast krävde sjukhusvård toppas, liksom under en rad av tidigare år, av paracetamol. Detta läkemedel svarade bland annat för cirka 14 procent av alla frågor från sjukhus.

Ökar trots åtgärder

Frågorna om överdoseringar av paracetamol har ända sedan 2010 ökat markant. Och samma utveckling fortsätter trots flera åtgärder. I november 2015 beslutade Läkemedelsverket exempelvis att paracetamoltabletter endast får säljas på apotek. Vidare drog EU-kommissionen 2018 in paracetamol i långverkande beredningsform eftersom den kunde orsaka särskilt allvarliga och svårbehandlade förgiftningar.

– Vi kan konstatera att paracetamol är något som väldigt många har hemma i medicinskåpet, och när det används på rätt sätt är det ett läkemedel som är både bra och säkert. Men även receptfria mediciner kan ge förgiftning och här är det viktigt att tänka på att förvara all medicin svåråtkomligt, gärna inlåst i ett skåp. Sen finns det också större förpackningar av paracetamol och dessa bör vården vara mycket restriktiv med att förskriva, säger Luisa Becedas.

Förgiftning med paracetamol

Läkemedel med paracetamol kan ge allvarliga leverskador om man tar en stor dos på en gång, eller om den maximala dygnsdosen överskridits under några dagar. (Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är dock inte farligt.)

Symtomen vid paracetamolförgfitning är fördröjda och ofta märker man ingenting under det första dygnet. Därför gäller det att inte invänta symtom utan agera så fort som möjligt om någon överdoserat paracetamol eller om ett barn kommit åt läkemedlet. Ring Giftinformationscentralen! Vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte ska man uppsöka sjukhus.

De första symtomen är ofta illamående och kräkningar. Senare kan man också få magsmärtor.

Leverpåverkan kommer efter 1-1,5 dygn och förvärras under några dagar. Det finns risk för svår leversvikt som i sin tur bland annat kan leda till störningar av blodets koagulationsförmåga och av blodcirkulationen samt till hjärnpåverkan.

I vissa fall kan även njurarna skadas.

För att skydda levern mot skador av förgiftningen gäller det att sätta in motgift så snart som möjligt och helst inom 8-10 timmar. Det motgift som vården använder är acetylcystein.

Ofta behöver patienten vara kvar på sjukhus under en lång tid efteråt.

Källa: Giftinformationscentralen

Saxat ur Giftinformationscentralens årsrapport

Några siffror från Giftinformationscentralens, GIC:s årsrapport för 2022:

  • Telefonrådgivningen svarade under året på 101 857 förfrågningar, en ökning med 5,5 procent från föregående år.
  • Hela 93 procent av frågorna gäller akuta förgiftningar och tillbud. Närmare 60 procent av dessa frågor kommer från allmänheten och 40 procent från sjukvården.
  • Antalet förfrågningar från sjukvården ökade med drygt 10 procent jämfört med föregående år.
  • Förgiftningar med paracetamol fortsatte att vara den i särklass vanligaste läkemedelsförgiftningen och antalet frågor gällande paracetamol fortsatte också att öka. Paracetamolfrågor från sjukvården ökade med 18 procent jämfört med föregående år.
  • En fortsatt oroande utveckling som även rapporterades under 2021 är den stora ökningen av förfrågningar gällande självdestruktiva handlingar hos flickor/kvinnor i ungdomsgruppen.
  • Även frågor om förgiftningar vid missbruk och självdestruktiva handlingar bland vuxna ökade i fjol, framför allt de som gällde kvinnor.

Källa: Giftinformationscentralen

Föregående artikel ”Netflixmodell” intresserade
Nästa artikel ”Viktigt vaccinera mot mpox trots lägre spridning”