Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka

Förgiftningar med paracetamol fortsätter öka

Frågorna om paracetamol ökade med sju procent under 2020 jämfört med 2019, enligt Giftinformationscentralen.

15 mar 2021, kl 13:45
0

Förgiftning med paracetamol är fortfarande den vanligaste läkemedelsförgiftningen, och antalet frågor om ämnet fortsätter att öka. Det skriver Giftinformationscentralen, GIC, i sin årsrapport.

Har ökat sedan 2010

Antalet samtal angående överdosering av paracetamol har ökat markant sedan 2010 och för att minska dessa förgiftningar har flera åtgärder satts in. Bland annat har EU-kommissionen beslutat om att dra in paracetamol i långverkande beredningsform på grund av att den kunde orsaka särskilt allvarliga förgiftningar som var svåra att behandla. Läkemedelsverket drog in de aktuella läkemedlen, som i Sverige såldes under namnet Alvedon 665 mg, från den svenska marknaden i juni 2018. Myndigheten beslutade också tre år tidigare om vanliga att butiker endast får sälja paracetamol i form av sugtabletter, brustabletter, suppositorier och lösningar och alltså inte vanliga tabletter. Ett undantag från ökningen av antalet samtal om överdosering av paracetamol var 2018 när Alvedon 665 hade dragits in. Då minskade fallen med drygt nio procent jämfört med året före.

Men trots dessa åtgärder ökade alltså fallen ytterligare under 2020. Totalt under året fick GIC in 3 179 samtal från sjukhus angående paracetamol, en ökning med sju procent jämfört med 2019. Frågorna kring paracetamol utgör cirka tolv procent av alla läkemedelsfrågor till GIC och är därmed den vanligaste substansen som verksamheten får frågor om, enligt rapporten. Avsiktliga överdoseringar dominerar frågorna bland vuxna.

När det gäller barn har frågorna om paracetamol istället minskat under 2020. Detsamma gäller frågor om hostmedicin. I denna grupp ligger vanligtvis olyckshändelser eller feldoseringar bakom tillbuden, och enligt GIC är en anledning till minskningen att antalet infektioner har varit färre under coronapandemin på grund av de samhällsåtgärder som har införts.

Efter paracetamol rör de flesta frågor som GIC får in från sjukhus det lugnande läkemedlet prometazin eller sömnmedlena propiomazin, zopiklon och alimemazin. Med undantag från alimemazin ökade frågorna kring alla dessa läkemedel under 2020 jämfört med året innan.

Fick fler frågor om handsprit

Frågorna kring tillbud bland barn som gällde kemikalier ökade dock med tio procent under 2020. Mer än halva ökningen beror på tillbud med desinfektionsmedel, framför allt handsprit. Även frågor om barntillbud med luftförbättrare med eteriska oljor (”doftpinnar”) ökade under året.

Under 2020 besvarade GIC totalt 96 393 samtal, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med året innan och också det högsta antalet som verksamheten någonsin har fått in på ett år.

Den största andelen, cirka 62 procent, kommer från allmänheten och cirka 35 procent kommer från sjukvården. Utöver det tillkommer en del frågor från andra frågeställare. Samtalen från sjukhus är ofta medicinskt komplexa och i drygt en fjärdedel av dessa fall fick centralens läkare involveras.