Annons
Förgiftning med paracetamol ökar åter
Antalet dödsfall på grund av förgiftning av läkemedel eller droger ökar. Det visar ny statistik från Rättsmedicinalverket. Foto: Istock

Förgiftning med paracetamol ökar åter

Förgiftningar med paracetamol ökar nu åter efter en tillfällig nedgång rapporterar Giftinformationscentralen. Kraftigt ökad receptförskrivning misstänks bidra.

14 jan 2020, kl 14:00
0

Förgiftningar med paracetamol fortsätter att öka och att toppa listan över läkemedlen bakom överdosfrågor från sjukvården till Giftinformationscentralen, GIC. Ökningen har inte kunnat stoppas trots flera åtgärder. Det oroar GIC som misstänker att den kraftigt ökade receptförskrivningen av paracetamol bidrar till problemet.

GIC vill nu undersöka om misstanken stämmer och vilka åtgärder som i så fall bör sättas in.

Förgiftningar med paracetamol gick ned 2018

Under 2019 fick GIC 1 728 förfrågningar från vården om förgiftningsfall där personen överdoserat paracetamol, enligt statistik som Läkemedelsvärlden begärt ut. Det handlar oftast om vuxna som avsiktligt tagit för stor dos. Så långt som möjligt har GIC bara räknat upprepade frågor om samma fall en gång samt uteslutit ofarliga händelser.

Denna fjolårssiffra för paracetamolförgiftningar innebär att ett trendbrott 2018 ser ut att ha varit tillfälligt. Under 2018 gick antalet paracetamolförgiftningar för första gången sedan 2013 ned, från toppnoteringen på omkring 1 900 fall år 2017 till 1 561 fall, som Läkemedelsvärlden då rapporterade.

– Den nedgången motsvarades helt av det antal fall som tidigare kunde kopplas till paracetamol med fördröjd frisättning, till exempel Alvedon 665. Indragningen av denna beredningsform gav en tillfällig minskning, men vi ser nu att paracetamolförgiftningarna fortsätter att öka och vara ett allvarligt problem, säger Johanna Nordmark Grass, överläkare och medicinskt ledningsansvarig vid GIC, som är en enhet inom Läkemedelsverket.

Åtgärder har inte räckt

EU-kommissionen beslutade om indragning av paracetamol med fördröjd frisättning eftersom experter ansåg att överdoseringar med denna beredningsform var extra svåra att behandla. Läkemedelsverket drog in de aktuella läkemedlen från den svenska marknaden i juni 2018.

Tre år tidigare gjorde Läkemedelsverket en annan begränsning för att försöka göra något åt paracetamolförgiftningarna. Sedan dess får vanliga butiker inte sälja paracetamol i form av vanliga tabletter utan endast som sugtabletter, brustabletter, suppositorier och lösningar.

Men trots de åtgärder som myndigheten gjort hittills fortsätter alltså förgiftningsfallen att öka.

– Det är ett jättebekymmer, inte minst eftersom paracetamol rätt använt är ett mycket bra och säkert smärtstillande läkemedel. Lyckligtvis är det mycket ovanligt med dödsfall på grund av paracetamol eftersom personerna oftast får hjälp av vården i tid. Men överdoserna innebär stora risker och kräver betydande sjukvårdsresurser, säger Johanna Nordmark Grass.

Dåligt kända orsaker

Ökningen pågick med små avbrott under hela 2010-talet, men ingen vet säkert vad den beror på. Många har pekat på försäljningen i dagligvaruhandeln, som pågått sedan 2009, som en trolig orsak. En pilotstudie som Giftinformationscentralen gjorde i fjol tyder dock på att det åtminstone inte är hela sanningen.

Johanna Nordmark Grass och hennes kollegor gjorde undersökningen för att få en bild av vilken roll receptförskrivning respektive receptfri försäljning spelar för förgiftningarna. Bakgrunden är att den receptbelagda försäljningen ökar kraftigt. Den receptfria försäljningen av paracetamol i Sverige ligger däremot stabilt på 40-45 miljoner definierade dygnsdoser, DDD, per år sedan millennieskiftet.

År 2017 såldes 128 miljoner DDD paracetamol på recept, vilket motsvarar 77 procent av den totala försäljningen. 1,2 miljoner personer i åldrarna 15-85 år fick det året paracetamol på recept, vilket vanligare blir billigare för patienten än att köpa receptfritt.

I pilotstudien, som forskarna presenterade vid en europeisk toxikologikongress i fjol, ingick 216 fall av paracetamolförgiftning som inträffade under januari och februari 2018. GIC bad då de uppringande sjukhusen att ta reda på om personer som överdoserat hade använt receptbelagt eller receptfritt paracetamol.

Receptläkemedel dominerar

Resultatet visade att receptläkemedel stod för 52 procent av de studerade paracetamolförgiftningarna och receptfria läkemedel för 20 procent. I övriga fall gick det inte att fastställa vilken kategori av paracetamol som personen hade tagit.

När det gällde de 31 allra allvarligaste fallen dominerade receptbelagda läkemedel ännu mer. Forskarna drar den försiktiga slutsatsen att den allt större tillgängligheten till relativt billigt receptbelagt paracetamol i stora förpackningar (ofta burkar med 100 tabletter) kan vara en orsak till att förgiftningarna fortsätter att öka.

– Om många har 100-burkar hemma i medicinskåpet, kanske åtkomligt även för andra i familjen, skulle det kunna öka risken för impulshandlingar där man överdoserar. Det handlar om tillgänglighet, säger Johanna Nordmark Grass.

Hon framhåller dock att studien var för liten för att det ska gå att dra säkra slutsatser. För att få underlag för eventuella ytterligare förebyggande åtgärder vill forskarna göra en större studie.

– Vi hoppas kunna komma i gång med det arbetet i år.

Vilka åtgärder som kan bli aktuella om en större studie bekräftar pilotstudiens resultat kan hon ännu inte säga.

– Man behöver antagligen angripa problemet på flera sätt för att begränsa tillgängligheten av receptförskrivet paracetamol. Man kan dels tänka sig praktiska begränsningar som minskar tillgängligheten och dels olika insatser för att öka förskrivarnas medvetenhet om problemet.