Annons
Indragning av Alvedon 665 minskade förgiftningar

Indragning av Alvedon 665 minskade förgiftningar

Antalet allvarliga förgiftningar med paracetamol sjönk under fjolåret för första gången sedan 2015.

23 jan 2019, kl 11:12
0

Annons

Under 2018 fick Giftinformationscentralen samtal från sjukhus om 1 697 fall av akut förgiftning på grund av överdos av paracetamol. Det är en minskning med drygt nio procent jämfört med året före. Då hade en långvarig uppåtgående trend lett till att sjukvården rapporterade närmare 1 900 fall av förgiftning med paracetamol till Giftinformationscentralen.

– Att paracetamolförgiftningarna gick ned 2018 är en effekt av indragningen av paracetamol med fördröjd frisättning, säger Lennart Holm vid Läkemedelsverket.

I juni 2018 drogs paracetamol med fördröjd frisättning, som Läkemedelsvärlden rapporterade, in från marknaden efter ett beslut från EU-kommissionen. Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC hade granskat paracetamol med fördröjd frisättning på uppmaning av svenska Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket hade uppmärksammat ett växande problem med överdoseringar med paracetamol i denna beredningsform, som i Sverige såldes under namnet Alvedon 665 mg. Den fördröjda frisättningen gjorde förgiftningarna extra svåra för sjukvården att behandla vilket ökade risken för dödsfall. PRAC bedömde att riskerna med läkemedlet översteg nyttan med den fördröjda frisättningen och rekommenderade indragning.

Effekten av indragningen syns i Giftinformationscentralens statistik. År 2017 stod paracetamol med fördröjd frisättning för 473 av förgiftningsfallen med paracetamol och 2018 rapporterade sjukvården in 306 sådana fall.

Det betyder att Alvedon 665 stod för nästan hela minskningen av antalet paracetamolförgiftningar. Lite bidrog även en minskning av förgiftningar med paracetamol i kombination med kodein (till exempel Citodon). Samtidigt syntes en mindre uppgång på en procent för övriga paracetamolförgiftningar.

– Indragningen kan sägas ha haft avsedd effekt genom att minska de särskilt svårbehandlade överdoserna med paracetamol med slow release. Dessa bör så småningom gå ned till noll i takt med att människor tömmer sina förråd med sådana läkemedel, säger Lennart Holm.

Samtidigt toppar paracetamol fortfarande listan över förgiftningsorsaker hos Giftinformationscentralen. Antalet förgiftningsfall med paracetamol har ökat kraftigt sedan läkemedlet började säljas utanför apotek 2009. År 2013 rapporterades omkring 1 500 fall. År 2015 infördes därför en begränsning som gör att vanliga butiker numer får sälja paracetamol endast i form av sugtabletter, brustabletter, suppositorier och lösningar och alltså inte vanliga tabletter. Trots detta har antalet förgiftningsfall fortsatt att stiga efter en liten nedgång det året.

– Det är självklart ett problem. Vi följer utvecklingen, men planerar för närvarande inga ytterligare åtgärder för att minska tillgängligheten, säger Lennart Holm.

– Rätt använt är paracetamol ett väldigt bra smärtstillande läkemedel och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Bland annat kan det vara önskvärt att vi väljer icke opioida smärtstillande läkemedel i så stor utsträckning som möjligt för att förebygga en utveckling som den så kallade opioidkrisen i USA.