Annons
Positivt från svensk Parkinsonstudie
Bild från stamcellstransplantation. Foto: Skånes universitetssjukhus.

Positivt från svensk Parkinsonstudie

Positiva resultat från de första patienterna som genomgår en experimentell behandling med stamceller i en svensk Parkinsonstudie.

8 maj 2024, kl 08:30
0

En ny milstolpe har nåtts i en Parkinsonstudie, som Läkemedelsvärlden tidigare kunnat berätta om. 

Nu är fem patienter transplanterade. De mår bra.

I studien följer forskarna hur det går för patienter som får dopaminproducerande stamceller transplanterade.

Det är första gången man undersöker den här nya terapin mot Parkinsons sjukdom. Målet med den nya terapin är att friska celler tagna från stamceller ersätter dopaminceller som gått förlorade på grund av sjukdomen.

Metoden är utvecklad av forskare vid Lunds universitet. Skånes universitetssjukhus gör transplantationerna.

Utvärderar säkerheten

Den första patienten transplanterades i februari förra året.

Den första ettåriga delen av studien utvärderar säkerhet och tolerabilitet av stamcellsprodukten Stem-PD.

Säkerhetsdata visar att studien går som planerat. Patienterna mår bra. Inga oroväckande biverkningar har rapporterats, står det i ett gemensamt pressmeddelande från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Höjer dosen stamceller

De fyra första patienterna får en lägre dos stamceller, 7 miljoner celler, transplanterade.

Nu har forskarna transplanterat den första patienten av fyra i nästa patientgrupp.

Patienterna i den andra patientgruppen får dubbelt så många celler transplanterade, 14 miljoner celler, som patienterna i den första gruppen.

Undersöker resultat efter tre år

Avbildning med PET-kamera visar tecken på överlevnad hos de transplanterade cellerna. Även om PET-kameraundersökningar ger positiva fynd är det ännu för tidigt att utvärdera om transplantationerna har kliniska effekter.

Nästa steg i studien är att utvärdera cellöverlevnad och effekt av de transplanterade cellerna. Det gör forskarna genom PET-kameraavbildning av dopaminnivåer och utvärdering av kliniska undersökningar tre år efter transplantation.

Stamcellstransplantation mot Parkinsons sjukdom

Stem-PD är en så kallad fas 1a/b klinisk studie. Den undersöker en experimentell stamcellsbehandling för Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom medför en förlust av nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin.

Brist på dopamin i hjärnan orsakar de typiska rörelseproblemen vid Parkinsons sjukdom som långsamhet, skakningar och stelhet.

Tillgängliga läkemedel ersätter dopamin tillfälligt. Men läkemedlen ersätter inte förlorade dopaminceller. De påverkar heller inte sjukdomsförloppet.

Tidigare forskning har visat att transplantation av nya dopaminproducerande celler har förmågan att ersätta de förlorade cellerna.

Stem-PD är en cellprodukt som har utvecklats av forskare från Lunds universitet. Dessa celler har sitt ursprung i humana embryonala stamceller som utvecklats till ett förstadium av dopaminproducerande celler.

Källa: Lunds universitet

Föregående artikel Farliga luftvägsrensare har köpts in till förskolor
Nästa artikel Astra Zeneca drar in sitt covidvaccin i hela världen