Annons
Farliga luftvägsrensare har köpts in till förskolor
En av de icke CE-märkta produkter som säljs som "kvävningsräddare". Foto: Helene Wallskär.

Farliga luftvägsrensare har köpts in till förskolor

I ett brev till kommunerna avråder Läkemedelsverket starkt från att använda ”luftvägsrensare”.

7 maj 2024, kl 09:00
0

“Livsviktig information om luftvägsrensare” är rubriken på ett informationsbrev som Läkemedelsverket skickat ut till landets kommuner. Myndigheten gjorde utskicket med hjälp av intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att nå rätt personer i kommunerna.

Bakgrunden är att Svenska HLR-rådet fått kännedom om att kommuner har upphandlat den aktuella typen av produkter. Detta för att ha som säkerhetsutrustning på förskolor och skolor.

Men produkterna är vanligen inte CE-märkta och det finns då inte något stöd för att de fungerar i en livshotande situation när någon satt i halsen. Och även om det finns enstaka produkter som är CE-märkta så ingår inte heller dessa i HLR-rådets rekommendation för hur man så effektivt som möjligt häver ett luftvägsstopp.

Brev om farliga luftvägsrensare

Sedan i augusti i fjol har Läkemedelsverket och HLR-rådet, som Läkemedelsvärlden berättat, vid flera tillfällen gått ut med varningar till allmänheten om de så kallade luftvägsrensarna.

Och efter uppgifterna om upphandling till barnomsorg och skolor skickade Läkemedelsverket nyligen ut brevet till kommunerna.

“Hej! Har ni luftvägsrensare hos er? I så fall bör du läsa den livsviktiga informationen nedan. Hjälp oss gärna att sprida informationen vidare till den det berör”, skriver myndigheten.

Vill sprida kunskap om effektiva åtgärder

I brevet avråder Läkemedelsverket från att använda produkterna och framhåller att de inte ingår “i de livräddande åtgärder som ska vidtas vid luftvägsstopp”.

– Det vi vill uppnå med informationsbrevet är framför allt att sprida kunskap om handlingsplanerna vid luftvägsstopp och hjärt-lungräddning, säger Camilla Bysell.

– Det är den kunskapen som det är mycket viktigt att bland andra personal på förskolor och skolor har.

Med handlingsplaner avser hon HLR-rådets riktlinjer för hur man ska agera för att rädda liv. När någon satt i halsen och är vid medvetande men inte kan andas, ska man försöka hjälpa personen med omväxlande fem buktryck (tidigare sa man Heimlichmanöver) och fem ryggslag.

Viktigt att personal får utbildning

Läkemedelsverket vill nu att de ansvariga i kommunerna ska se till att personal har kunskap och får regelbunden utbildning om luftvägsstopp och hjärt-lungräddning.

Dessutom uppmanar myndigheten kommunerna att hålla koll på CE-märkningen:

“Luftvägsrensare och liknande hjälpmedel ska räknas som medicintekniska produkter. Det innebär att produkterna ska följa kraven på CE-märkning och ha tydlig information på svenska.”