Annons
Viss minskning av självdestruktiva handlingar
Foto: Istock

Viss minskning av självdestruktiva handlingar

Bland tjejer på 10-14 år har självdestruktiva handlingar med hjälp av läkemedel minskat något, visar ny statistik.

19 mar 2024, kl 08:20
0

Självdestruktiva handlingar genom att avsiktligt överdosera läkemedel har de senaste åren ökat kraftigt, framför allt bland flickor och kvinnor i åldrarna 10-19 år. Läkemedelsvärlden har återkommande rapporterat om denna oroande utveckling.

Men kanske är det ett trendbrott som nu kan anas i den senaste årsrapporten från Giftinformationscentralen? Årsrapporten för 2023 visar att samtalen till Giftinformationscentralen om unga som avsiktligt överdoserat läkemedel i självskadesyfte i fjol inte alls ökade i samma takt som tidigare.

Självdestruktiva handlingar minskar svagt

Bland tjejer i åldrarna 10-14 år syntes till och med en minskning med sju procent jämfört med föregående år.

Den grupp där det är vanligast med självdestruktiva överdoseringar av läkemedel är tjejer i åldrarna 15-19 år. Här planade kurvan ut och låg kvar på samma nivå som året före.

Bland killar är den här typen av handlingar betydligt ovanligare, men här syns en viss ökning i statistiken för 2023.

Paracetamol fortsatt vanligast

Totalt fick Giftinformationscentralen under fjolåret 13 277 frågor som gällde 10-19-åringar. Drygt hälften av frågorna handlade om självdestruktiva handlingar, oftast överdosering av läkemedel.

Det läkemedel som unga oftast överdoserar med flit är fortfarande smärtstillande medel med paracetamol. Andra vanliga läkemedel vid avsiktliga överdoseringar är antidepressiva läkemedel, ADHD-läkemedel, lugnande medel, sömnmedel och antihistaminer som används som lugnande och sömnmedel.

Lustgas ger allvarliga skador

Läkemedel står för över två tredjedelar av förgiftningstillbuden i åldrarna 10-19 år. Men det finns även andra substanser där Giftinformationscentralen ser en oroande utveckling.

Det växande missbruket av lustgas i berusningssyfte märks tydligt i samtalsstatistiken

– Samtalen från sjukvården fortsätter att öka. Inte minst samtalen som handlar om unga personer som fått allvarliga skador som nervskador och blodproppar efter upprepat bruk av lustgas. Vi ser tyvärr ingen avmattning i den trenden, säger Jenny Bång Arhammar, tillförordnad verksamhetschef vid Giftinformationscentralen, i ett pressmeddelande.

Illegala droger ökar

Även frågor om illegal narkotika och internetdroger ökar. Ökningen är störst när det gäller ungdomar, men syns även för vuxna.

– Frågor om illegal narkotika och internetdroger ökade med hela 51 procent i ungdomsgruppen och med 25 procent i vuxengruppen. Det gäller både de mer traditionella drogerna som kokain, amfetamin och ecstasy men vi ser också en ökning i samtalen från unga om så kallade designer drugs, säger medicinskt ledningsansvarig Johanna Nordmark Grasso pressmeddelandet

– Det är en signal som vi uppmärksammat och kommer att följa framåt.