Annons
Europeiska läkemedelsmyndigheten till vården:
Välj bort antibiotika med många biverkningar
Foto: Istock

Välj bort antibiotika med många biverkningar

EU:s läkemedelsmyndighet varnar på nytt för svåra biverkningar av antibiotika i klassen fluorokinoloner.

15 maj 2023, kl 13:50
0

Nu gör säkerhetskommittén Prac ett nytt försök att få vården i EU-länderna att minska på användningen av fluorokinoloner. Kommittén är inte nöjd med vårdens gensvar på den rekommendation som kom för fyra år sedan.

Antibiotika med brett spektrum

Fluorokinoloner är en grupp av syntetiska antibiotika med brett spektrum som funnits sedan 1960-talet. Några av de mest använda fluorokinolonerna är ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin och ofloxacin.

De används för behandling av en lång rad olika bakterieinfektioner i bland annat urinvägar, andningsvägar, könsorgan, mag-tarmkanal, hud, skelett och leder.

Men de kan också orsaka allvarliga och långvariga biverkningar som främst drabbar muskler, senor, leder och nervsystem. Det kan bland annat leda till kronisk smärta och nedsatt rörelseförmåga.

Avrådde från fluorokinoloner redan 2019

Problemen har varit kända länge, men för några år sedan tog Prac, säkerhetskommittén inom EU:s läkemedelsmyndighet EMA, tag i den på allvar. Kommittén genomförde både en vetenskaplig granskning och en offentlig hearing. År 2019 resulterade den i rekommendationer om att kraftigt begränsa användningen av fluorokinoloner.

Prac och EMA rekommenderade att dessa äldre antibiotika enbart ska sättas in mot allvarliga infektioner när andra behandlingsmöjligheter är uttömda. Att vården hellre ska välja andra antibiotika.

Särskilt stor försiktighet rekommenderades när det gäller äldre patienter, organtransplanterade, njurpatienter och hos personer som behandlas med invärtes kortisonpreparat. Detta eftersom biverkningsrisken är särskilt hög för dem.

Måttligt genomslag för begränsningen

Nu har forskare följt upp effekterna av rekommendationen från 2019. I en studie har de granskat data om antibiotikaanvändningen i primärvården i sex europeiska länder under perioden 2016-2021.

De sex utvalda länderna är Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. Forskarnas slutsats är att begränsningen haft en “modest” påverkan på förskrivningen i dessa länder.

I Sverige gick förskrivningen av fluorokinoloner, enligt Socialstyrelsens statistik, ned något mellan 2016 och 2020. Efter det syns dock en svag ökning.

Påminner vården

Prac vill nu se ett större genomslag än hittills för rekommendationen om att begränsa användningen av fluorokinoloner. I ett brev till hälso- och sjukvården i EU påminner nu kommittén därför om vad som gäller och varför.

Prac understryker att fluorokinoloner inte ska användas

  • för lindriga bakterieinfektioner, till exempel halsinfektioner,
  • icke bakteriella infektioner,
  • för att förebygga turistdiarré eller återkommande urinvägsinfektioner,
  • för att behandla milda eller måttliga bakterieinfektioner som det går att behandla med andra antibiotika.