Annons
Användningen av vissa antibiotika begränsas

Användningen av vissa antibiotika begränsas

EMA:s säkerhetskommitté föreslår begränsningar av några vanliga antibiotika efter rapporter om biverkningar.

9 okt 2018, kl 10:09
0

Ta bort kinolonantibiotika helt och begränsa användningen av fluorokinoloner, rekommenderar EMA:s säkerhetskommitté PRAC. Rekommendationen är resultatet av en säkerhetsgranskning som kommittén startade efter rapportering om allvarliga och långvariga biverkningar av kinoloner och fluorokinoloner. Det handlade om biverkningar som främst drabbar muskler, senor, leder och nervsystem. Kronisk smärta och livsförändrande funktionsnedsättningar fanns bland rapporterna.

Biverkningarna var kända sedan tidigare, men i granskningen undersöktes hur långvariga de kan vara och hur de inverkar på patienternas liv. Dessa frågor belystes även vid en offentlig hearing om saken som PRAC arrangerade i somras.

Efter granskningen rekommenderar kommittén nu att användningen av äldre kinolonantibiotika helt ska upphöra eftersom de godkändes för behandling av infektioner som numer ska behandlas med andra läkemedel. Berörda kinolonantibiotika är bland andra nalidixinsyra och cinoxacin, som redan är avregistrerade.

Nästa del av PRAC:s rekommendation gäller fluorokinoloner, där de oftast använda läkemedlen är ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin och ofloxacin. För fluorokinolonerna vill kommittén ha en rad begränsningar. PRAC rekommenderar att dessa antibiotika enbart används när det är nödvändigt med antibakteriell behandling och inga andra läkemedel fungerar.

PRAC anser också att dessa antibiotika ska användas med försiktighet hos äldre, hos organtransplanterade, hos njurpatienter och hos personer som behandlas med systemiska kortikosteroider. Detta eftersom dessa grupper har högre risk för biverkningar av de fluorokinoloner.

Hälsovårdspersonal uppmanas att informera patienter om att vara uppmärksamma på biverkningsrisken. Den skriftliga informationen om respektive läkemedel ska också uppdateras när det gäller biverkningsriskerna.

PRAC:s rekommendation ska nu behandlas av den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP, som fattar det slutgiltiga beslutet.

Används för många olika infektioner

Kinoloner och fluorokinoloner är syntetiska antibiotika som används för ett brett spektrum av bakterieinfektioner. Läkemedlen har funnits i EU sedan 1962. I dag används kinoloner och fluorokinoloner på över 120 indikationer i EU, till exempel olika typer av infektioner i urinvägar, andningsvägar, könsorgan, mag-tarmkanal, hud, skelett och leder.

Källa: Läkemedelsverket

PRAC:s rekommendation

  • Använd inte kinoloner
  • Använd inte fluorokinoloner

för lindriga infektioner eller för att förebygga turistdiarré eller återkommande urinvägsinfektioner

vid behandlingskrävande infektioner som kan behandlas med andra antibakteriella läkemedel, eller

hos personer som tidigare fått allvarliga biverkningar av kinoloner eller fluorokinoloner.

  • Använd fluorokinoloner med försiktighet hos äldre, hos organtransplanterade, hos njurpatienter och hos personer som behandlas med systemiska kortikosteroider.
  • Hälsovårdspersonal bör informera patienter om att vara uppmärksamma på biverkningsrisken.
  • Den skriftliga informationen om respektive läkemedel bör uppdateras när det gäller biverkningsriskerna.

Källa: PRAC

Föregående artikel Ärftlig orsak till impotens upptäckt
Nästa artikel Farmaceutisk kompetens belönades med kundpris