Annons
Cancerbehandling kan orsaka ny cancer
Patienter som fått CAR-T måste följas hela livet
En T-cell angriper en cancercell. Ill: Istock

Patienter som fått CAR-T måste följas hela livet

Läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat cancerrisken efter CAR-T-terapi.

19 jun 2024, kl 07:15
0

Annons

Vården behöver följa patienter som fått CAR-T livet ut för att tidigt kunna upptäcka om de drabbas av en andra cancersjukdom. CAR-T-terapi mot cancer kan i sällsynta fall orsaka en ny cancer som börjar i T-celler.

Den slutsatsen drar EMA:s säkerhetskommitté PRAC. Detta efter att ha granskat fall där CAR-T-patienter efter behandling och tillfrisknande fått en andra cancer som utgått från T-celler. Granskningen startade, som Läkemedelsvärlden rapporterade, i januari i år.

Skräddarsydda immunterapier

CAR-T-terapier är skräddarsydda immunterapier. Hittills har de visat sig effektiva mot vissa blod- och lymfcancersjukdomar, men det pågår forskning om CAR-T-terapi även mot cancerformer med solida tumörer.

CAR-T-behandling (där förkortningen står för chimeric antigen receptor) bygger på att man omprogrammerar patientens egna T-celler. På så vis blir de mer effektiva vapen mot cancercellerna.

Man tar blod från patienten och skickar det till ett laboratorium. Där modifierar man T-cellerna genom att sätta in en ny gen som kan känna igen och döda de specifika cancercellerna. Sedan får patienten tillbaka de modifierade cellerna, CAR-T-cellerna.

Det finns i dag sex godkända CAR-T-läkemedel i EU. Tre av dem har hittills införts i den svenska cancervården; Yescarta (brexucabtagene autoleucel), Kymriah (tisagenlecleucel) och Tecartus (brexucabtagene autoleucel).

Granskade 38 fall

Redan när de första CAR-T-läkemedlen blev godkända, fanns kunskap om att behandlingen i sig i mycket sällsynta fall kunde orsaka andra cancersjukdomar. Så är det även med andra, äldre, cancerbehandlingar som cytostatika och strålning.

Nu har klinisk erfarenhet och fortsatt forskning fördjupat insikterna om risken för en andra cancer hos patienter som fått CAR-T. Det har visat sig att den nya cancern ofta startar i just T-celler, det handlar bland annat om T-cellslymfom och olika typer av leukemi.

I sin granskning studerade PRAC 38 fall där patienter efter CAR-T-terapi senare fått en ny cancersjukdom. Dessa fall inträffade bland de hittills omkring sammanlagt 42 500 patienter som fått CAR-T. Bland annat analys av vävnadsprover visade att i åtminstone vissa av fallen var CAR-T-terapin en orsaksfaktor.

Måste följa patienter som fått CAR-T

Granskningen tyder på att den andra cancersjukdomen kan uppkomma redan inom några veckor efter behandlingen, men det kan också dröja flera år.

PRAC rekommenderar livslång uppföljning av CAR-T-behandlade patienter och produktinformationen om läkemedlen kommer att uppdateras med den nya kunskapen.