Hem Taggar Prac

Tag: Prac

Patienter som fått CAR-T måste följas hela livet

Läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat cancerrisken efter CAR-T-terapi.
19 jun 2024, kl 07:15

Ingen ökad självmordsrisk med nya fetmaläkemedel

Det saknas bevis för att nya fetmaläkemedel innebär en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteenden.
12 apr 2024, kl 14:00

Prac: Inget orsakssamband med blödningar

Det saknas stöd för att mRNA-vaccinerna mot covid-19 kan orsaka blödningar efter klimakteriet, anser Prac.
11 mar 2024, kl 08:20

Flera dödsfall med covid-19-behandlingen Paxlovid

Säkerhetskommittén PRAC förstärker tidigare varningar mot att kombinera Paxlovid med andra läkemedel.
12 feb 2024, kl 09:17

Nya råd om valproat till män som vill skaffa barn

Det kan innebära risker för barnet om pappan använder läkemedlet inom tre månader före befruktningen.
15 jan 2024, kl 08:54

Begränsar användningen av pseudoefedrin

På grund av risken för allvarliga hjärnbiverkningar inför EMA begränsningar för läkemedel med pseudoefedrin.
4 dec 2023, kl 10:36

EMA ställer fler frågor om fetmaläkemedlen

EMA:s säkerhetskommitté PRAC är ännu inte nöjd med svaren om självmordstankar och självskadebeteende.
4 dec 2023, kl 09:15

EMA lyfter risker med aptitdämpare vid narkos

Aptitdämpande fetma- och diabetesläkemedel verkar öka riskerna för lungkomplikationer vid anestesi.
27 sep 2023, kl 09:50

Vill varningsmärka epilepsi- och migränläkemedel

Skärpt varning om topiramat inför och under graviditet. Barnet riskerar funktionsnedsättningar som autism.
4 sep 2023, kl 16:00

Välj bort antibiotika med många biverkningar

EU:s läkemedelsmyndighet varnar på nytt för svåra biverkningar av antibiotika i klassen fluorokinoloner.
15 maj 2023, kl 13:50

Pseudoefedrin misstänks ge allvarlig biverkningsrisk

Läkemedel mot nästäppa som säljs i många EU-länder misstänks kunna ge farliga hjärnbiverkningar.
13 feb 2023, kl 08:34

EMA vill se säkerhets-åtgärder för JAK-hämmare

På grund av biverkningar föreslås vissa patienter endast använda JAK-hämmare om det inte finns några alternativ.
2 nov 2022, kl 08:48

Kraftiga mensblödningar möjlig biverkan

Säkerhetskommittén PRAC vill att produktinformationen för mRNA-vaccinerna mot covid-19 uppdateras.
28 okt 2022, kl 14:49

Nya säkerhetsrapporter för covid-19-vaccinerna

Några misstänkta biverkningar har tillkommit, men nyttan bedöms större än riskerna för alla covid-19-vacciner.
12 sep 2022, kl 10:40

PRAC ska granska epilepsi-läkemedlet topiramat

Användning av topiramat under graviditeten har kopplats till intellektuella funktionsnedsättningar hos barnen.
5 sep 2022, kl 10:40

Ny varning för mycket sällsynt biverkning

EMA:s säkerhetskommitté lägger till en varning i produktinformationen om Modernas covid-19-vaccin.
14 mar 2022, kl 10:16