Annons

Månads arkivering maj 2003

EU inför exportrabatt till fattiga länder

EU-länderna beslöt i veckan att läkemedel för hiv/aids, tuberkulos och malaria ska kunna säljas i 76 fattiga länder till kraftigt reducerade priser, med minst 75 procents rabatt. Det meddelar nyhetsbyrån Direkt.

Samtidigt ska ett kontrollsystem byggas upp för att hindra att läkemedlen återexporteras till EU, förklarade handelskommissionär Pascal Lamy vid en presskonferens på måndagen.

? Denna förordning är ett viktigt bidrag för att säkerställa billig och ändå uthållig tillgång på mediciner för folk i fattiga länder. EU tillhandahåller den juridiska ramen för att se till att medicinerna inte återexporteras till EU, sade Pascal Lamy.

Exportörer kan frivillligt välja att sälja dessa mediciner till kraftigt reducerade priser genom att anmäla de olika produkterna till EU:s lista. Förpackningarna måste bära ett särskilt märke och tillverkarna uppmanas använda andra färger och former på medicin och förpackning för att skilja produkterna. Både patenterade produkter och generiska produkter omfattas.

Prissänkningen måste minst ligga 75 procent under det genomsnittliga fabrikspriset i OECD eller högst 15 procent över produktionskostnaden. Kommissionens ursprungliga förslag var 80 respektive 10 procent.

För närvarande säljs vacciner och preventivmedel med 99-procentig rabatt.

USA och Japan har inte anslutit sig till initiativet, men EU avser ta upp frågan vid G8-mötet i Evian under helgen, sade Pascal Lamy. EU hoppas utvidga antalet produktsorter om modellen blir framgångsrik.

Han underströk att initiativet inte har något formellt att göra med diskussionerna i WTO om immateriell rätt. Men i praktiken behöver ju inte fattiga länder använda sig av sådana licenser som diskuteras där för att få tillgång till dessa mediciner, fortsatte kommissionären.

De 76 länderna finns huvudsakligen i Afrika, men även i Asien, däribland Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

EU inför exportrabatt till fattiga länder

EU-länderna beslöt i veckan att läkemedel för hiv/aids, tuberkulos och malaria ska kunna säljas i 76 fattiga länder till kraftigt reducerade priser, med minst 75 procents rabatt. Det meddelar nyhetsbyrån Direkt.

Samtidigt ska ett kontrollsystem byggas upp för att hindra att läkemedlen återexporteras till EU, förklarade handelskommissionär Pascal Lamy vid en presskonferens på måndagen.

? Denna förordning är ett viktigt bidrag för att säkerställa billig och ändå uthållig tillgång på mediciner för folk i fattiga länder. EU tillhandahåller den juridiska ramen för att se till att medicinerna inte återexporteras till EU, sade Pascal Lamy.

Exportörer kan frivillligt välja att sälja dessa mediciner till kraftigt reducerade priser genom att anmäla de olika produkterna till EU:s lista. Förpackningarna måste bära ett särskilt märke och tillverkarna uppmanas använda andra färger och former på medicin och förpackning för att skilja produkterna. Både patenterade produkter och generiska produkter omfattas.

Prissänkningen måste minst ligga 75 procent under det genomsnittliga fabrikspriset i OECD eller högst 15 procent över produktionskostnaden. Kommissionens ursprungliga förslag var 80 respektive 10 procent.

För närvarande säljs vacciner och preventivmedel med 99-procentig rabatt.

USA och Japan har inte anslutit sig till initiativet, men EU avser ta upp frågan vid G8-mötet i Evian under helgen, sade Pascal Lamy. EU hoppas utvidga antalet produktsorter om modellen blir framgångsrik.

Han underströk att initiativet inte har något formellt att göra med diskussionerna i WTO om immateriell rätt. Men i praktiken behöver ju inte fattiga länder använda sig av sådana licenser som diskuteras där för att få tillgång till dessa mediciner, fortsatte kommissionären.

De 76 länderna finns huvudsakligen i Afrika, men även i Asien, däribland Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

EU inför exportrabatt till fattiga länder

EU-länderna beslöt i veckan att läkemedel för hiv/aids, tuberkulos och malaria ska kunna säljas i 76 fattiga länder till kraftigt reducerade priser, med minst 75 procents rabatt. Det meddelar nyhetsbyrån Direkt.

Samtidigt ska ett kontrollsystem byggas upp för att hindra att läkemedlen återexporteras till EU, förklarade handelskommissionär Pascal Lamy vid en presskonferens på måndagen.

? Denna förordning är ett viktigt bidrag för att säkerställa billig och ändå uthållig tillgång på mediciner för folk i fattiga länder. EU tillhandahåller den juridiska ramen för att se till att medicinerna inte återexporteras till EU, sade Pascal Lamy.

Exportörer kan frivillligt välja att sälja dessa mediciner till kraftigt reducerade priser genom att anmäla de olika produkterna till EU:s lista. Förpackningarna måste bära ett särskilt märke och tillverkarna uppmanas använda andra färger och former på medicin och förpackning för att skilja produkterna. Både patenterade produkter och generiska produkter omfattas.

Prissänkningen måste minst ligga 75 procent under det genomsnittliga fabrikspriset i OECD eller högst 15 procent över produktionskostnaden. Kommissionens ursprungliga förslag var 80 respektive 10 procent.

För närvarande säljs vacciner och preventivmedel med 99-procentig rabatt.

USA och Japan har inte anslutit sig till initiativet, men EU avser ta upp frågan vid G8-mötet i Evian under helgen, sade Pascal Lamy. EU hoppas utvidga antalet produktsorter om modellen blir framgångsrik.

Han underströk att initiativet inte har något formellt att göra med diskussionerna i WTO om immateriell rätt. Men i praktiken behöver ju inte fattiga länder använda sig av sådana licenser som diskuteras där för att få tillgång till dessa mediciner, fortsatte kommissionären.

De 76 länderna finns huvudsakligen i Afrika, men även i Asien, däribland Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

EU inför exportrabatt till fattiga länder

EU-länderna beslöt i veckan att läkemedel för hiv/aids, tuberkulos och malaria ska kunna säljas i 76 fattiga länder till kraftigt reducerade priser, med minst 75 procents rabatt. Det meddelar nyhetsbyrån Direkt.

Samtidigt ska ett kontrollsystem byggas upp för att hindra att läkemedlen återexporteras till EU, förklarade handelskommissionär Pascal Lamy vid en presskonferens på måndagen.

? Denna förordning är ett viktigt bidrag för att säkerställa billig och ändå uthållig tillgång på mediciner för folk i fattiga länder. EU tillhandahåller den juridiska ramen för att se till att medicinerna inte återexporteras till EU, sade Pascal Lamy.

Exportörer kan frivillligt välja att sälja dessa mediciner till kraftigt reducerade priser genom att anmäla de olika produkterna till EU:s lista. Förpackningarna måste bära ett särskilt märke och tillverkarna uppmanas använda andra färger och former på medicin och förpackning för att skilja produkterna. Både patenterade produkter och generiska produkter omfattas.

Prissänkningen måste minst ligga 75 procent under det genomsnittliga fabrikspriset i OECD eller högst 15 procent över produktionskostnaden. Kommissionens ursprungliga förslag var 80 respektive 10 procent.

För närvarande säljs vacciner och preventivmedel med 99-procentig rabatt.

USA och Japan har inte anslutit sig till initiativet, men EU avser ta upp frågan vid G8-mötet i Evian under helgen, sade Pascal Lamy. EU hoppas utvidga antalet produktsorter om modellen blir framgångsrik.

Han underströk att initiativet inte har något formellt att göra med diskussionerna i WTO om immateriell rätt. Men i praktiken behöver ju inte fattiga länder använda sig av sådana licenser som diskuteras där för att få tillgång till dessa mediciner, fortsatte kommissionären.

De 76 länderna finns huvudsakligen i Afrika, men även i Asien, däribland Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

Få amerikaner köper läkemedel på internet

I undersökningen ingick 4 764 internetanvändare över hela USA. Av dessa hade 40 procent använt internet under det senaste året för att söka information om hälsa, men mindre än tio procent gjorde det mer än en gång i månaden. Fem procent hade handlat läkemedel via internet och 33 procent hade sökt ytterligare information om en produkt.
Personerna tillfrågades också om de använde internet för att kommunicera med andra om hälsoproblem. Drygt 25 procent hade kontaktat vänner eller släktingar under det senaste året och elva procent hade varit i kontakt med andra personer med liknande sjukdomstillstånd och sex procent hade kommunicerat med sjukvårdspersonal.
Författarna till studien som publicerades i JAMA (2003;289:2400) menar att trots att det är vanligt att söka information på internet verkar det ha begränsad effekt på val av behandlingsalternativ eller användning av sjukvårdens resurser.

Få amerikaner köper läkemedel på internet

I undersökningen ingick 4 764 internetanvändare över hela USA. Av dessa hade 40 procent använt internet under det senaste året för att söka information om hälsa, men mindre än tio procent gjorde det mer än en gång i månaden. Fem procent hade handlat läkemedel via internet och 33 procent hade sökt ytterligare information om en produkt.
Personerna tillfrågades också om de använde internet för att kommunicera med andra om hälsoproblem. Drygt 25 procent hade kontaktat vänner eller släktingar under det senaste året och elva procent hade varit i kontakt med andra personer med liknande sjukdomstillstånd och sex procent hade kommunicerat med sjukvårdspersonal.
Författarna till studien som publicerades i JAMA (2003;289:2400) menar att trots att det är vanligt att söka information på internet verkar det ha begränsad effekt på val av behandlingsalternativ eller användning av sjukvårdens resurser.

Få amerikaner köper läkemedel på internet

I undersökningen ingick 4 764 internetanvändare över hela USA. Av dessa hade 40 procent använt internet under det senaste året för att söka information om hälsa, men mindre än tio procent gjorde det mer än en gång i månaden. Fem procent hade handlat läkemedel via internet och 33 procent hade sökt ytterligare information om en produkt.
Personerna tillfrågades också om de använde internet för att kommunicera med andra om hälsoproblem. Drygt 25 procent hade kontaktat vänner eller släktingar under det senaste året och elva procent hade varit i kontakt med andra personer med liknande sjukdomstillstånd och sex procent hade kommunicerat med sjukvårdspersonal.
Författarna till studien som publicerades i JAMA (2003;289:2400) menar att trots att det är vanligt att söka information på internet verkar det ha begränsad effekt på val av behandlingsalternativ eller användning av sjukvårdens resurser.

Få amerikaner köper läkemedel på internet

I undersökningen ingick 4 764 internetanvändare över hela USA. Av dessa hade 40 procent använt internet under det senaste året för att söka information om hälsa, men mindre än tio procent gjorde det mer än en gång i månaden. Fem procent hade handlat läkemedel via internet och 33 procent hade sökt ytterligare information om en produkt.
Personerna tillfrågades också om de använde internet för att kommunicera med andra om hälsoproblem. Drygt 25 procent hade kontaktat vänner eller släktingar under det senaste året och elva procent hade varit i kontakt med andra personer med liknande sjukdomstillstånd och sex procent hade kommunicerat med sjukvårdspersonal.
Författarna till studien som publicerades i JAMA (2003;289:2400) menar att trots att det är vanligt att söka information på internet verkar det ha begränsad effekt på val av behandlingsalternativ eller användning av sjukvårdens resurser.

Bättre läkemedelsanvändning med apotekare i vården

I ett gemensamt projekt har Apoteket och landstinget i Jönköpings län fört in apotekare som ny yrkesgrupp vid en vårdcentral. Apotekaren träffade patienten en till två veckor innan läkarbesöket och samtalade om läkemedlen som patienten stod på. Journaler granskades, en läkemedelslista upprättades och apotekaren gav också rekommendationer till läkaren angående patientens läkemedelsanvändning.

Resultatet av projektet är enligt Apoteket och landstinget i Jönköpings län positivt. Apotekarens medverkande i vården frigjorde läkarens tid till annat och läkarna uppskattade att få en komplett läkemedelslista för varje patient. Dessutom hade förskrivarna stor nytta av apotekarens förslag till åtgärder.

Hos över hälften av patienterna kunde apotekaren hitta mellan ett och sex läkemedelsrelaterade problem. I genomsnitt hade varje patient 2,9 problem som hade med läkemedel att göra. Bristande kunskaper om de egna läkemedlen, felanvändning och biverkningar var några av de problem som apotekaren kunde identifiera.

Bättre läkemedelsanvändning med apotekare i vården

I ett gemensamt projekt har Apoteket och landstinget i Jönköpings län fört in apotekare som ny yrkesgrupp vid en vårdcentral. Apotekaren träffade patienten en till två veckor innan läkarbesöket och samtalade om läkemedlen som patienten stod på. Journaler granskades, en läkemedelslista upprättades och apotekaren gav också rekommendationer till läkaren angående patientens läkemedelsanvändning.

Resultatet av projektet är enligt Apoteket och landstinget i Jönköpings län positivt. Apotekarens medverkande i vården frigjorde läkarens tid till annat och läkarna uppskattade att få en komplett läkemedelslista för varje patient. Dessutom hade förskrivarna stor nytta av apotekarens förslag till åtgärder.

Hos över hälften av patienterna kunde apotekaren hitta mellan ett och sex läkemedelsrelaterade problem. I genomsnitt hade varje patient 2,9 problem som hade med läkemedel att göra. Bristande kunskaper om de egna läkemedlen, felanvändning och biverkningar var några av de problem som apotekaren kunde identifiera.

Bättre läkemedelsanvändning med apotekare i vården

I ett gemensamt projekt har Apoteket och landstinget i Jönköpings län fört in apotekare som ny yrkesgrupp vid en vårdcentral. Apotekaren träffade patienten en till två veckor innan läkarbesöket och samtalade om läkemedlen som patienten stod på. Journaler granskades, en läkemedelslista upprättades och apotekaren gav också rekommendationer till läkaren angående patientens läkemedelsanvändning.

Resultatet av projektet är enligt Apoteket och landstinget i Jönköpings län positivt. Apotekarens medverkande i vården frigjorde läkarens tid till annat och läkarna uppskattade att få en komplett läkemedelslista för varje patient. Dessutom hade förskrivarna stor nytta av apotekarens förslag till åtgärder.

Hos över hälften av patienterna kunde apotekaren hitta mellan ett och sex läkemedelsrelaterade problem. I genomsnitt hade varje patient 2,9 problem som hade med läkemedel att göra. Bristande kunskaper om de egna läkemedlen, felanvändning och biverkningar var några av de problem som apotekaren kunde identifiera.

Bättre läkemedelsanvändning med apotekare i vården

I ett gemensamt projekt har Apoteket och landstinget i Jönköpings län fört in apotekare som ny yrkesgrupp vid en vårdcentral. Apotekaren träffade patienten en till två veckor innan läkarbesöket och samtalade om läkemedlen som patienten stod på. Journaler granskades, en läkemedelslista upprättades och apotekaren gav också rekommendationer till läkaren angående patientens läkemedelsanvändning.

Resultatet av projektet är enligt Apoteket och landstinget i Jönköpings län positivt. Apotekarens medverkande i vården frigjorde läkarens tid till annat och läkarna uppskattade att få en komplett läkemedelslista för varje patient. Dessutom hade förskrivarna stor nytta av apotekarens förslag till åtgärder.

Hos över hälften av patienterna kunde apotekaren hitta mellan ett och sex läkemedelsrelaterade problem. I genomsnitt hade varje patient 2,9 problem som hade med läkemedel att göra. Bristande kunskaper om de egna läkemedlen, felanvändning och biverkningar var några av de problem som apotekaren kunde identifiera.

Allvarliga reaktioner efter allergivaccination

Från Danmark rapporterades i mitten på maj om sex allvarliga fall av allergisk reaktion efter hyposensibilisering med Alutard gräs. Detta ledde till att svenska Läkemedelsverket tittade närmare på biverkningsrapporter och fann att i Sverige har tio allvarliga allergiska reaktioner inträffat vid behandling med Alutard gräs och timotej från januari till april. Utöver dessa har tio fall av nässelutslag och klåda rapporterats.

Läkemedelsverket ska nu utreda fallen ytterligare och dessutom analysera produktens innehåll. Företaget bakom allergivaccinet har gått ut med rekommendationer om sänkta doser.

Allvarliga reaktioner efter allergivaccination

Från Danmark rapporterades i mitten på maj om sex allvarliga fall av allergisk reaktion efter hyposensibilisering med Alutard gräs. Detta ledde till att svenska Läkemedelsverket tittade närmare på biverkningsrapporter och fann att i Sverige har tio allvarliga allergiska reaktioner inträffat vid behandling med Alutard gräs och timotej från januari till april. Utöver dessa har tio fall av nässelutslag och klåda rapporterats.

Läkemedelsverket ska nu utreda fallen ytterligare och dessutom analysera produktens innehåll. Företaget bakom allergivaccinet har gått ut med rekommendationer om sänkta doser.

Allvarliga reaktioner efter allergivaccination

Från Danmark rapporterades i mitten på maj om sex allvarliga fall av allergisk reaktion efter hyposensibilisering med Alutard gräs. Detta ledde till att svenska Läkemedelsverket tittade närmare på biverkningsrapporter och fann att i Sverige har tio allvarliga allergiska reaktioner inträffat vid behandling med Alutard gräs och timotej från januari till april. Utöver dessa har tio fall av nässelutslag och klåda rapporterats.

Läkemedelsverket ska nu utreda fallen ytterligare och dessutom analysera produktens innehåll. Företaget bakom allergivaccinet har gått ut med rekommendationer om sänkta doser.

Allvarliga reaktioner efter allergivaccination

Från Danmark rapporterades i mitten på maj om sex allvarliga fall av allergisk reaktion efter hyposensibilisering med Alutard gräs. Detta ledde till att svenska Läkemedelsverket tittade närmare på biverkningsrapporter och fann att i Sverige har tio allvarliga allergiska reaktioner inträffat vid behandling med Alutard gräs och timotej från januari till april. Utöver dessa har tio fall av nässelutslag och klåda rapporterats.

Läkemedelsverket ska nu utreda fallen ytterligare och dessutom analysera produktens innehåll. Företaget bakom allergivaccinet har gått ut med rekommendationer om sänkta doser.