Annons

Bättre läkemedelsanvändning med apotekare i vården

När apotekare träffade patienter på vårdcentral och arbetade med läkemedelsrelaterade problem frigjordes läkarens tid för andra saker. Apotekaren identifierade mellan ett och sex läkemedelsrelaterade problem hos över hälften av patienterna.

27 maj 2003, kl 12:09
0

Annons

I ett gemensamt projekt har Apoteket och landstinget i Jönköpings län fört in apotekare som ny yrkesgrupp vid en vårdcentral. Apotekaren träffade patienten en till två veckor innan läkarbesöket och samtalade om läkemedlen som patienten stod på. Journaler granskades, en läkemedelslista upprättades och apotekaren gav också rekommendationer till läkaren angående patientens läkemedelsanvändning.

Resultatet av projektet är enligt Apoteket och landstinget i Jönköpings län positivt. Apotekarens medverkande i vården frigjorde läkarens tid till annat och läkarna uppskattade att få en komplett läkemedelslista för varje patient. Dessutom hade förskrivarna stor nytta av apotekarens förslag till åtgärder.

Hos över hälften av patienterna kunde apotekaren hitta mellan ett och sex läkemedelsrelaterade problem. I genomsnitt hade varje patient 2,9 problem som hade med läkemedel att göra. Bristande kunskaper om de egna läkemedlen, felanvändning och biverkningar var några av de problem som apotekaren kunde identifiera.