Annons

Läkemedelssamtal hjälper nydanskar närmare arbetsmarknaden

En dansk rapport visar att invandrare med hälsoproblem kommer närmare arbetsmarknaden genom läkemedelssamtal på apotek.

22 okt 2014, kl 14:23
0

Arbetsförmedlare i Danmark har upplevt att de vid möten med klienter med invandrarbakgrund ofta tillfrågas om hjälp i frågor som handlar om medicinering. De arbetssökande har ibland svårigheter att få överblick av sin behandling eller förstå behandlingsrekommendationer.
Nu har ett nytt forskningsprojekt har gjorts i Århus, Odense, Esbjerg och Kolding. Projektet startades av forskare från Pharmakon i samarbete med Esbjergs kommun och Köpenhamns universitet.

Syftet var att förbättra målgruppens hälsotillstånd och arbete genom kundanpassade läkemedelsinsatser med fokus på säker och effektivt genomförande av läkemedelsbehandlingar. Projektet var utformat så att det bestod av fyra samtal mellan en apoteksanställd och en patient då man gick igenom personens hälsotillstånd, aktuella medicineringar och behandlingar. Patienten fick en specifik personlig undervisning om sina läkemedel.

Arbetsförmedlare, apotekspersonal och projektdeltagarna ansåg alla att projektet var positivt. Efteråt rapporterade 75 procent av patienterna att de hade större kunskap om sina mediciner och 63 procent förstod mer om sin aktuella sjukdom. Förmågan att ta sina läkemedel på ett bättre sätt än tidigare hade ökat bland hälften bland deltagarna.

Undersökningen visade också att en stor del av arbetsförmedlingarna hade upplevt att hälsoproblem ofta stod i vägen för att arbetssökande skulle få jobb.
Fyra av fem arbetsförmedlingar var därför positiva till att använda sig av apoteken för att få hjälp med detta.