Annons

Månads arkivering juli 2001

Fetmavården kartläggs och ska stärkas

Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet har Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) fått uppdraget att i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut göra kartläggningen. De ska också komma med förslag om förebyggande och andra samhällsbaserade åtgärder mot fetma.

Vid sitt möte i dag behandlade regeringen 80 ärenden om dispens från förordningen om högkostnadsskydd för läkemedel. Två patienter med impotens har fått undantag. Även tre med övervikt får sitt läkemedel subventionerat. Dessutom har en person med håravfall fått undantag. Övriga 74 ansökningar avslogs av regeringen.

Det var den 7 april som regeringen beslutade att läkemedel mot fetma och impotens inte ska ingå i läkemedelsförmånen. De patienter som får dessa läkemedel förskrivna av sina läkare, får således inte längre någon subvention för dessa läkemedel.

Merck och GSK bäst på kliniska prövningar

CenterWatch frågade 405 deltagare i kliniska prövningar. Det sammanlagda resultatet blev sämre än en liknande undersökning 1999. Årets betyg blev ett B jämfört med B+ för två år sedan. Efter GSK och Merck i topp följde Biogen, Pfizer, Novartis, Lilly och Astrazeneca.

Undersökningen tittade på 24 faktorer i tre olika kategorier: Generell projekthandledning, personal och arbetssätt, och projektspecifika aktiviteter och ansvar.

Det var samma sorts problem som togs upp i båda undersökningarna; design av protokoll, tillgänglighet på läkemedel, utbetalning av ersättningar, kommunikation mm. Men sponosorerna får i år lägre betyg på protokolldesign, utbetalningar och återkoppling till de olika centerna.

GSK och Merck behöll sina topplaceringar sen 1999, men många företag som låg i topp 1999 har fallit neråt i listan. Lilly, som 1999 låg på första plats, har fallit till fjärde. 70 procent av de tillfrågade gav företaget betyget "Mycket bra till utmärkt". Både Pfizer och Bristol Myers Squibb föll med fem procentenheter sen föregående undersökning.

Roche, Boehringer Ingelheim, Sanofi-Synthélabo och Schering-Plough var bland de företag som fick de lägsta poängen i undersökningen

Källa:

SCRIP 2654, 22 juni 2001, sid 14

www.centerwatch.com