Annons

Fetmavården kartläggs och ska stärkas

Regeringen fattade idag beslut om att fetmavården i Sverige kartläggs och förslag om att utveckla fetmavården ska tas fram. Samtidigt bahandlades de första ärendena om att få läkemedel mot impotens och fetma subventionerade.

5 jul 2001, kl 16:59
0

Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet har Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) fått uppdraget att i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut göra kartläggningen. De ska också komma med förslag om förebyggande och andra samhällsbaserade åtgärder mot fetma.

Vid sitt möte i dag behandlade regeringen 80 ärenden om dispens från förordningen om högkostnadsskydd för läkemedel. Två patienter med impotens har fått undantag. Även tre med övervikt får sitt läkemedel subventionerat. Dessutom har en person med håravfall fått undantag. Övriga 74 ansökningar avslogs av regeringen.

Det var den 7 april som regeringen beslutade att läkemedel mot fetma och impotens inte ska ingå i läkemedelsförmånen. De patienter som får dessa läkemedel förskrivna av sina läkare, får således inte längre någon subvention för dessa läkemedel.