Annons
”Krattar manegen” för fler kliniska prövningar
Foto: Istock

”Krattar manegen” för fler kliniska prövningar

Fem parter undersöker hur man kan utforma en samverkan som ger Sverige fler kliniska prövningar.

25 apr 2024, kl 08:48
0

Hur ska Sverige bli mer attraktivt som prövningsland och dra till sig fler företagsinitierade kliniska prövningar? I en förstudie ska nu tre regioner och två branschorganisationer tillsammans söka konkreta svar på den frågan.

Den Vinnovafinansierade förstudien ”Stärkt konkurrenskraft för kliniska prövningar” startade 1 april och pågår fram till sista juni 2025.

De fem medverkande aktörerna är Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen samt branschföreningarna Läkemedelsindustriföreningen och SwedenBIO.

Utredning om fler kliniska prövningar

Frågan om att förbättra Sveriges dragningskraft på kliniska prövningar är omdiskuterad och även belyst av en statlig utredning som kom i fjol. Utredaren Peter Asplund föreslår, som Läkemedelsvärlden rapporterat, en ny struktur för statens arbete med att skapa förutsättningar för företagsinitierade kliniska prövningar.

En viktig del av den struktur som utredningen föreslår är ett nytt nationellt så kallat partnerskap med arbetsnamnet SweTrial.

Idén är att organisera systemet för kliniska prövningar nationellt. I detta ingår också att systemet ska utgå från olika diagnoser och bygga på nationella terapinätverk. Då skulle det inte spela någon roll vilken region en patient bor i utan vi får mer jämlika möjligheter att delta i kliniska prövningar. Samtidigt skulle denna nationella samordning underlätta för företagen som till exempel kan slippa många separata avtal med olika regioner.

Ska kratta manegen

Den nya förstudien syftar till att undersöka och konkretisera några av de bärande delarna i ett sådant partnerskap och vad som krävs för att förverkliga dem.

Maja Neiman, Science Director på SwedenBIO, säger i ett pressmeddelande att förstudien “krattar manegen inför ett nationellt partnerskap”. SwedenBIO ska i projektet arbeta med att ta fram internationellt jämförbara kunskapsunderlag.

– Min förhoppning är att detta, tillsammans med övriga delar i projektet, konkret ska underlätta för regeringskansliet att fatta nödvändiga nationella beslut så småningom, säger Maia Neiman.

Vill höja ambitionsnivån

På ett liknande sätt uttalar sig Kristina Kannisto, forskningsstrateg i Region Stockholm, i ett annat pressmeddelande.

– Projektets parter är överens om att Sverige behöver höja ambitionsnivån för kliniska prövningar. Förstudien kommer därför att ta avstamp i att det, både utifrån ett tillväxt- och patientperspektiv, behöver genomföras fler kliniska prövningar i Sverige och i alla faser av terapiutvecklingen, säger hon.

Söker konkreta resultat

Här är några av de resultat som parterna siktar på att få fram:

  • Kunskap som underlättar att strategiskt prioritera terapiområden där Sverige behöver förbättra sin kapacitet för kliniska prövningar.
  • Kunskap om vilka avtalslösningar som kan fungera i den här typen av partnerskap.
  • En modell för hur nationella terapinätverk kan etableras över region- och vårdgivargränser.
  • En fördjupad dialog med de motsvarande danska och norska partnerskapen (TrialNation och NorTrials).