Ny databas hjälper till att hitta kliniska studier
Foto: Istock

Ny databas hjälper till att hitta kliniska studier

Läkemedelsindustriföreningen Lif öppnar en ny webbplats som ska förenkla för patienter och läkare.

24 apr 2023, kl 09:07
0

Annons

Många patienter är intresserade av att hitta kliniska studier där de kan delta och vara med om utvecklingen av nya behandlingar. Men det är ofta svårt att ta reda på om någon passade studie pågår i Sverige och i så fall var.

Det problemet möter nu Läkemedelsindustriföreningen Lif med att öppna en ny databas som är tillgänglig via webbplatsen www.hiks.se. Hiks står för Hitta kliniska studier.

Företagsinitierade prövningar

Databasen samlar sådana kliniska prövningar av bland annat läkemedel som företag tar initiativ till. Den ska göra det enklare att just hitta och delta i kliniska läkemedelsprövningar. Detta är något som även många patientorganisationer brukar efterfråga.

Lif hoppas också att databasen ska göra Sverige mer attraktivt för läkemedelsföretag som prövningsland. Detta genom att underlätta företagens rekryterings- och urvalsprocesser när de söker efter lämpliga deltagare att inkludera i sina prövningar..

– Patienter, deras anhöriga och behandlande läkare har förut inte haft förutsättningarna att på ett enkelt sätt hitta den information som gör det möjligt att finna och bli utvärderad för att delta i prövningar oavsett var i Sverige de genomförs, säger Jenny Söderberg, projektledare för Hiks, i ett pressmeddelande.

Hitta kliniska studier vidareutvecklas

Hiks startades först i liten skala, men är nu fullt etablerad med ett rikstäckande utbud. Enligt webbplatsens förstasida finns just nu 61 företagsinitierade läkemedelsprövningar i Sverige där behandling pågår.

Det finns även 58 studier där rekrytering av patienter pågår.

I dagsläget innehåller tjänsten bara information om godkända, företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar ska längre fram breddas till att även omfatta företagsinitierade medicintekniska prövningar.

På sikt ska den dessutom kunna visa akademiska prövningar och övriga kliniska studier.