Annons
Fem frågor till Marcus Unell, ny compliance officer hos Lif
”Samverkan ska bygga på sunda värderingar”
Marcus Unell.

”Samverkan ska bygga på sunda värderingar”

Marcus Unell vill sprida ökad kunskap om läkemedelsbranschens etiska regelverk.

19 aug 2022, kl 10:07
0

Annons

I somras tog Marcus Unell över jobbet som compliance officer hos Läkemedelsindustriföreningen, Lif. Hans företrädare Jonas Duborn lämnade efter tre år Lif för att jobba med internationell regelefterlevnad hos läkemedelsföretaget Camurus i Lund.

Marcus Unell är jurist och kom 2020 till Lif som trainee från jobb inom andra sektorer. I början av 2022 fick han rollen som organisationens biträdande compliance officer och den 1 juli tillträdde han som compliance officer. Läkemedelsvärlden bad honom svara på några frågor.

Vad innebär det att vara compliance officer på Lif, vad gör du på jobbet?

– Som compliance officer har jag det övergripande ansvaret för vårt arbete med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. Jag följer efterlevnaden, fångar upp utvecklingsbehov och medverkar i den fortlöpande utvecklingen av regelverket. Däremot kommer jag inte att vara ordförande i informationsgranskningsnämnden, IGN, som min företrädare var. Den uppgiften tar i stället Anders Öhlén, IGN:s tidigare vice ordförande, över.

Varför gör ni den omorganisationen?

– Förändringen innebär att jag som compliance officer får en tydligare roll som rådgivare till företagen i etiska frågeställningar, medan den dömande funktionen sköts separat. Tidigare har compliance officer haft båda rollerna. En fördel med förändringen är också att det kommer att finnas mer tid för utbildning och informationsinsatser.

Vad gör att du gillar att jobba med etiska frågor?

– I grund och botten handlar det om samhällsengagemang. Där olika parter jobbar mot gemensamma mål behöver man ha ett genomtänkt förhållningssätt till varandra. Jag tycker att det är spännande att diskutera de värderingar som styr sådan interaktion och läkemedelsbranschen är särskilt intressant eftersom den är en del av hälso- och sjukvården. Det är väldigt viktigt samverkan bygger på sunda etiska värderingar, inte minst för att skydda förtroendet för oss och våra samarbetspartners.

Finns det några frågor som du tycker känns särskilt angelägna att arbeta med i din nya roll?

– Kunskapen om LER behöver öka och det finns ett behov av utbildningsinsatser om tillämpningen. När det gäller samverkansreglerna är det en styrka att de bygger på en överenskommelse mellan industrin och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Detta ger tyngd åt regelverket. Men för att det ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att alla inblandade har lika god kunskap om reglerna. Om det finns osäkerhet kring vad som gäller kan detta i sig skapa hinder för samverkan.

Vad ser du närmast fram emot under kommande jobbhöst?

– Att komma ut och möta de olika aktörerna, diskutera och lyssna in vilka frågor som är viktiga för dem.