Annons
”Premiera säkra leveranser vid offentlig upphandling”
Foto: Istock

”Premiera säkra leveranser vid offentlig upphandling”

Läkemedelsindustriföreningen Lif presenterar i dag en handlingsplan med en rad förslag mot läkemedelsbrister.

26 okt 2023, kl 10:38
0

Annons
Bengt Mattson

Bengt Mattson, Lif.

Läkemedelsindustriföreningen Lif:s nya handlingsplan mot läkemedelsbrister innehåller en lång åtgärdslista.

Det handlar om förslag på åtgärder som branschen och andra aktörer enligt Lif bör vidta för att förbättra tillgången på läkemedel och dämpa konsekvenserna av bristsituationer.

En punkt på listan är att “säkerställa så tidig och relevant restanmälan som möjligt”. Detta för att experter ska kunna upptäcka och ge råd om bristsituationer som kan bli kritiska, det vill säga att det inte finns några andra lämpliga behandlingar att byta till.

Tidigare restanmälningar med nya avgifter

När det gäller restanmälningar är Lif inte särskilt förtjust i sanktionsavgifter som straff för sena eller uteblivna anmälningar.

Läkemedelsverket införde, som Läkemedelsvärlden rapporterat, tidigare i år sådana avgifter för läkemedelsföretag som slarvar med att anmäla kommande brister så snart de vet om dem.

Enligt myndigheten verkar avgiftshotet ha haft den önskade effekten, restanmälningarna har börjat komma tidigare.

Vill följa upp sanktionsavgifterna

Men Lif varnar för att sanktionsavgifter skulle kunna leda till att företag anmäler ”för säkerhets skull” och att informationen därmed blir mindre tillförlitlig. I sin nya handlingsplan mot läkemedelsbrister framhåller Lif att höga sanktionsavgifter därmed  kan bli kontraproduktiva.

”Det finns därför skäl att följa upp den snabba ökningen av antalet restanmälningar sedan lagstiftningen antogs av riksdagen och trädde i kraft, i syfte att kunna vidta åtgärder för att optimera tillämpningen av lagstiftningen”, skriver Lif.

Morot i stället för piska?

En mer effektiv åtgärd vore, menar Lif, att belöna läkemedelsföretag som är bra på att leverera och på att kommunicera om eventuella störningar i leveranserna.

Detta var en synpunkt som Lif:s Bengt Mattson även framförde vid det seminarium om läkemedelsbrister som Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten nyligen arrangerade.

– Vi bör pröva att införa positiva incitament. Exempelvis skulle leveranssäkerhet kunna vara en av de faktorer som kan ge poäng i anbudsförfarandet vid offentlig upphandling av läkemedel, sa han då.

I samma anda föreslår Lif i den nya handlingsplanen mot läkemedelsbrister att offentliga inköp bör premiera företag “som har en välfungerande arbetsprocess vad gäller rest- och bristsituationer”.

Många åtgärdsförslag

Bland övriga förslag på Lif:s åtgärdslista märks bland annat ökad regulatorisk flexibilitet, prisjusteringar för att motverka hög inflation och svag kronkurs och system som kan upptäcka och analysera obalans mellan tillgång och efterfrågan på läkemedel i Sverige.