Annons
Intervju: Jonas Duborn lämnar Lif för nytt uppdrag
Jonas Duborn

Intervju: Jonas Duborn lämnar Lif för nytt uppdrag

Läkemedelsindustriföreningens compliance officer Jonas Duborn byter jobb efter tre händelserika år.

14 jun 2022, kl 09:35
0

Annons

Efter drygt tre år som ordförande för informationsgranskningsnämnden, IGN, och chef för regelefterlevnad (compliance officer) på läkemedelsindustriföreningen Lif lämnar Jonas Duborn organisationen för nya uppdrag. Den sista juni börjar han i stället att arbeta på det lundabaserade läkemedelsföretaget Camurus där han ska ansvara för regelefterlevnad på internationell basis.

– Det har varit tre väldigt roliga år på Lif, men nu ser jag fram emot nya utmaningar, säger han till Läkemedelsvärlden.

Nöjd med nuvarande regelverk

I grunden är Jonas Duborn apotekare och har tidigare haft globalt ansvar för arbetet med regelefterlevnad och transparens (healthcare compliancy and transparency) på läkemedelsföretaget Sobi. Han har även haft liknande jobb inom Novartis, Amgen och Eli Lilly.

I maj 2019 började han på Lif där han sedan dess har haft det övergripande ansvaret för tillsynen av den svenska läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. Han har även representerat Sverige i det internationella etikarbetet.

På det stora hela tycker Jonas Duborn att det nuvarande regelverket är bra, och att det inte behövs hårdare lagstiftning.

– LER är ett komplement till läkemedelslagen där det finns mer detaljerade krav. De flesta företag, inklusive icke-medlemsföretag, har för avsikt att följa vårt regelverk då det är en trygghet att luta sig mot. Det är en säkerhetsmarginal till läkemedelslagen om man uppfyller våra bestämmelser, säger han.

Jobbet påverkat av coronapandemin

Jonas Duborns år på Lif har präglats av coronapandemin. När vi pratar om hur marknadsföringen av läkemedel har förändrats under hans tid på organisationen berättar han att det mest märkbara är att digitaliseringen har tagit fart.

– Den hade redan kommit en bit på väg när jag började, men i och med pandemin har den påskyndats. Under de senaste åren har mycket av marknadsföringen flyttats från tryckta tidningar till digitala annonser. Det har också blivit vanligare för oss på IGN att vi får ta del av och granska filmer från föreläsningar och produktpresentationer, säger han.

Regelverket har uppdaterats

Digitaliseringen har krävt att regelverket måste uppdateras. En av de uppdateringar som Jonas Duborn har varit med och tagit fram är en ny mall för digital annonsering för receptfria läkemedel.

– I en digital annons, som man ofta läser på mobiltelefonen, är det svårare att göra minimiinformationen lättläst jämfört med en annons i en tryckt tidning. Men trots utrymmesbegränsningen måste samma information finnas med. Det nya annonsformatet som vi har tagit fram ska göra det möjligt, säger han.

Otydlig minimiinformation i marknadsföringen av läkemedel är en vanlig sak som IGN anmärker på.

– Vi ser ungefär samma mönster från år till år i vilka typ av felsteg som sker.

Finns det några ärenden som är särskilt svåra?

– Ja i vissa ärenden har vi inte kunnat fatta beslut i IGN utan har fått hänskjuta det till nästa instans.

Jonas Duborn berättar om att det finns exempel på flera sådana ärenden under hösten, vilket beror på en regeländring i LER som gjordes i juni 2021. Tidigare behövde i princip all marknadsföring som riktades till förskrivare finnas med i läkemedlets produktresumé, det grunddokument som läkemedelsmyndigheten fastställer när läkemedlet godkänns.

Efter regeländringen tillåts företagen att använda uppgifter som inte finns i produktresumén så länge de bekräftar eller preciserar information som finns där. Ändringen gör det lättare för företag att informera om nya studier eller resultat från långtidsuppföljningar.

När en sådan regeländring sker behöver nästa instans, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, sätta praxis.

– Enligt de tidigare reglerna var det mer svart eller vitt, nu har dessa ärenden varit mer svårbedömda. Det finns flera ärenden där NBL har friat företag som enligt de tidigare reglerna hade fällts.

Kan uppstå intressekonflikt

Jonas Duborn framhåller även att det har funnits en del andra utmaningar. Förutom att besluta om ärenden i IGN har han jobbat mycket med rådgivning om marknadsföring till läkemedelsföretag. Dessa företag kan potentiellt sett sedan bli granskade av IGN.

– Det kan vara så att man inte har fått alla detaljer i ett ärende som man har gett rådgivning i. Om det ärendet sedan dyker upp i IGN är man ju delaktig från två olika sidor. Och om jag ska hantera ett fall som jag tidigare har blivit tillfrågad om uppstår det ju en intressekonflikt. Då ska jag inte fortsätta att döma i det fallet utan får låta kollegor ta det vidare. Är det flera medarbetare som är inblandande får man flytta det till nästa instans.

Nu har du berättat om det svåraste med ditt jobb på Lif. Vad är det då som har varit särskilt roligt?

– Det jag har tyckt om med rollen är att den har varit väldigt bred med många olika områden. Mycket har handlat om IGN, men jag har ju också arbetat med utveckling av regelverket och utbildning. Alla bitar har varit roliga, utvecklande och lärorika. Jag har fått ett brett kontaktnät och ett bra omvärldsperspektiv. Men om jag ska välja något särskilt så har jag tyckt mycket om att jobba med rådgivning till företag. Den biten har tagit mycket tid, men har också varit väldigt rolig.

På fredag slutar Jonas Duborn på Lif. Vem som tar över hans roll är ännu inte klart.