Annons
Ska göra plan för vaccinering mot apkoppor
3D-illustration av Mpox-virus. Foto: Istock

Ska göra plan för vaccinering mot apkoppor

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta en nationell plan för vaccinering mot apkoppor.

13 jun 2022, kl 14:20
0

Folkhälsomyndigheten ska ta fram en operativ plan för vaccinering mot apkoppor. Det uppdraget till myndigheten beslutade regeringen om vid sitt senaste sammanträde. Vid samma sammanträde beslutade regeringen att klassa apkoppor som en allmänfarlig sjukdom.

Regeringen har tidigare anmält till EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser, Hera, att Sverige vill delta i EU-upphandlingen av smittkoppsvaccinet Imvanex, som också har effekt mot apkoppor. EU siktar på att handla upp cirka 110 000 vaccindoser. Hera kommer efter denna upphandling att fördela vaccindoser till EU:s medlemsstater utifrån folkmängd.

Det är nu Folkhälsomyndigheten som ska planera för hanteringen och användningen av dessa doser i Sverige. Det är ingen allmän vaccinering som planeras utan det kan till exempel handla om att vaccinera dem som varit i nära kontakt med redan smittade personer.

I regeringsuppdraget ingår att göra en plan som bland annat innefattar prioritetsordningen för vaccineringen. Folkhälsomyndigheten ska även utreda hur vaccindoserna ska hanteras och distribueras.

Folkhälsomyndigheten ska i detta uppdrag samverka med Läkemedelsverket och slutredovisa det senast 31 maj 2023.

Flera länder har redan börjat vaccinera mot apkoppor. Detta gäller bland andra Storbritannien, USA och Kanada. Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat använder man den strategi som kallas för ringvaccinering. Strategin går ut på att spåra upp alla som en smittad person haft nära kontakt med och vaccinera dem.

Enligt Världshälsoorganisationens, WHO:s, senaste lägesrapport har nu cirka 1 300 fall av apkoppor rapporterats från 28 länder utanför Afrika, länder där sjukdomen annars sällan förekommer. Majoriteten av fallen hör hemma i Europa. I Sverige har hittills sex laboratoriebekräftade fall hittats.

TEXTEN UPPDATERADES 15 JUNI 2022.