Förnyat klartecken för elterapi mot hjärntumör
Foto: Istock

Förnyat klartecken för elterapi mot hjärntumör

En bärbar apparat som avger elektriska fält ökar överlevnaden för patienter med tumören glioblastom.

13 jun 2022, kl 11:29
0

Annons

Efter prisförhandlingar med tillverkaren får en elterapi mot hjärntumör fortsatt rekommendation av regionernas medicintekniska produktråd, MTP-rådet. Det handlar om en bärbar apparat som används för att behandla den aggressiva tumörformen glioblastom. Produkten avger växlande elektriska fält som hämmar celldelning vilket bromsar tumörtillväxten.

Tillverkaren hyr ut den aktuella produkten, som heter Optune, till vården. Förhandlingar har nu lett fram till ett nytt ramavtal med gemensamma villkor för samtliga regioner. Regionerna kan därmed hyra Optune till ett reducerat pris.

– Rabatten gör att behandlingskostnaderna är acceptabla och vi kan fortsätta att erbjuda patienter med glioblastom en god vård, säger Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet, i ett pressmeddelande.

Aggressiv hjärntumör

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva typen av hjärntumör hos vuxna. Varje år upptäcks omkring 400 nya fall av denna sjukdom i Sverige. Standardbehandlingen består av kirurgi följd av strålning och cytostatika. Medianöverlevnaden hos dem som får standardbehandling är cirka 15 månader från diagnosen. Femårsöverlevnaden ligger under fem procent.

För vissa patienter med glioblastom har dock behandling med den medicintekniska produkten Optune visat sig kunna förlänga överlevnaden med flera månader. Enligt MTP-rådets uppdaterade rekommendation bör vården därför erbjuda denna elterapi till patienter med nydiagnostiserat glioblastom där tumören finns i storhjärnan.

Man sätter in terapin som underhållsbehandling efter avslutad standardbehandling med operation, cytostatika och strålning. Tillsammans med elterapin ska patienten även få läkemedlet temozolomid.

Elterapi mot hjärntumör ökar överlevnad

För att kunna använda produkten behöver patienten raka huvudet. Strömgivande keramiska plattor fästs sedan på huvudet. Plattorna är kopplade till en generator som patienten bär i en väska. Via dessa plattor avger produkten växlande elektriska fält som bromsar celldelning och dödar tumörceller.

Man behöver ha utrustningen på sig i minst 18 timmar per dygn för att få maximal effekt. Det ger ofta biverkningar som klåda, rodnad och utslag. Andra biverkningar som huvudvärk och sömnproblem förekommer.

I en öppen, randomiserad fas III-studie utvärderade forskare elterapin i kombination med temozolomid. 466 patienter fick då kombinationsbehandlingen och 229 fick enbart läkemedlet. Bland dem som enbart fick temozolomid var den totala överlevnaden 16 månader. Hos dem som även fick behandling med den medicintekniska produkten var den totala överlevnaden däremot nästan 21 månader.