Gravida rekommenderas vaccin mot kikhosta
Foto: Istock

Gravida rekommenderas vaccin mot kikhosta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor vaccineras mot kikhosta för att skydda barnen.

18 aug 2022, kl 14:18
0

Annons

Gravida kvinnor bör vaccinera sig mot kikhosta med syfte att skydda barnen fram till att de själva kan vaccineras. Detta enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

– Detta är både ett säkert val för den gravida och ger ett bra skydd för det nyfödda barnet. Vaccinen mot kikhosta är väl beprövade och har visat få biverkningar, säger Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Det ges dock först vid tre månaders ålder. Om mamman vaccinerar sig under graviditeten bildas antikroppar som ger barnet skydd även under de första månaderna.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör vaccinet ges redan från och med graviditetsvecka 16, eftersom vaccinet då hinner ge skydd om barnet skulle födas för tidigt. Prematura barn har störst risk för allvarlig sjukdom.

Då antikroppsnivån hos den vaccinerade bibehålls relativt kortvarigt rekommenderas vaccinationen vid varje graviditet.

Vaccin mot kikhosta återinfördes 1996

Kikhosta, som är en väldigt smittsam luftvägsinfektion, kan vara mycket allvarlig och ibland livshotande för de yngsta spädbarnen. Symtomen är långvarig hosta som kommer attackvis och under sjukdomens gång blir alltmer intensiv. Små barn kan drabbas av andningspåverkan och andningsuppehåll.

Vaccinering mot kikhosta infördes i vaccinationsprogrammet på 1950-talet, men togs bort igen 1979 på grund av vaccinets försämrade skyddseffekt samt misstänkta allvarliga biverkningar.

Ett nytt vaccin utvecklades dock och vaccineringen mot kikhosta återinfördes i vaccinationsprogrammet 1996. Efter detta har förekomsten av sjukdomen minskat kraftigt.

Det finns i dag inga vacciner som innehåller antigen endast mot kikhosta. Det vaccin som kommer att ges till gravida är ett kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Skyddseffekten för spädbarn när mamman vaccineras under graviditeten är 80 procent när barnet är 0-2 månader och cirka 50 procent vid 0-6 månader. Vaccinet bedöms vara säkert för både fostret och mamman. Skyddet mot kikhosta hos barnet överväger eventuella biverkningar hos modern, enligt Folkhälsomyndigheten.