Annons
För tidigt födda barn <br>bör vaccineras tidigt
Foto: Istock

För tidigt födda barn
bör vaccineras tidigt

En ny litteraturstudie visar att prematura barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta vid 8 veckors ålder.

20 mar 2018, kl 09:36
4

Immunförsvaret hos barn som fötts för tidigt reagerar på liknande sätt av vaccin som immunförsvaret hos barn som fötts fullgångna. Prematura barn löper en ökad risk att få allvarliga infektioner, som till exempel kikhosta. Därför ger tidig vaccinering ett bra skydd för de prematura barnen.

Detta slås fast efter att norska Folkhälsoinstitutet och svenska Folkhälsomyndigheten genomfört en litteraturgranskning av effekt och säkerhet när det gäller vaccin mot kikhosta och pneumokocker hos för tidigt födda barn.

Syftet med litteraturgranskningen är att ta fram en kunskapsgrund för nationella riktlinjer. I dagsläget finns inga nationella riktlinjer för den här specifika gruppen. I vissa delar av landet erbjuds dock dessa barn redan nu vaccin mot kikhosta och pneumokocker vid åtta veckors ålder.

– I arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för vaccination av för tidigt födda barn kommer de aktuella resultaten och slutsatserna från litteraturgranskningen att utgöra en viktig grund, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande på myndighetens hemsida.

Barn som är födda före vecka 30 och barn med allvarlig sjuklighet ska övervakas under minst två dygn efter att de vaccinerats. De bör helst få vaccinationerna innan de skrivs ut från sjukhuset, skriver författarna i studiens slutsats.

4 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Frågor:
    När prematura barn, som är mindre än fullgångna barn vaccineras, minskar man mängden vaccindos då, eller får de lika stor dos som fullgångna och och äldre barn?
    Och i övrigt borde man inte ha extra övervak på alla små barn som vaccineras, med tanke på de allvarliga biverkningar som faktiskt kan uppstå?

    • Dessa frågor faller under kategoring “jaqing off” (just-asking-questions) – en teknik förespråkad av vaccinmotståndare utan insikt i vetenskaplig metodik eller immunologi. Jag hoppas att du inte är en av dem. Det finns inget belägg för att vaccindosen (=immunogenet) eller de ingående hjälpämnena i relevant utsträckning påverkas av den vaccinerades ålder. Allvarliga biverkningar av vaccin (exv. narkolepsi av Pandemrix) är mycket sällsynta och den absoluta majoriteten av inrapporterade biverkningar rör övergående reaktioner såsom lokal smärta, svimningskänsla och influensaliknande symtom. Som klargörande exempel kan antalet dödsfall rapporterade som biverkan för Pandemrix i Sverige konstateras vara 5 patienter – alla över 54 års ålder och med samtidiga kroniska risksjukdomar och pågående medicinering för dessa (hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, njursvikt, dystrofisk muskelsjukdom eller senildemens – vilka alla i sig innebär en “överdödlighet”). Även bland “konsumentrapporter” (dvs rapporter från icke-sjukvårdspersonal) utgör biverkningarna av vaccin i mindre än 10% av fallen beskrivningar som inte faller under lokal smärta, svimningskänsla och influensaliknande symtom.

  2. Om immunförsvaret reagerar liknande som hos fullgångna barn, borde inte de prematura barnen klara sjukdomen på liknande sätt som fullgångna barn? Eller är det skillnad på vaccinvirus och vanligt virus?

    • Anledningen till vaccinering – som i mycket få fall använder levande virus – är inte att “klara sjukdomen” utan att slippa få sjukdomen. Din första fråga är alltså irrelevant. Din andra fråga är “jaqing off” och svaret kan enkelt googlas fram för den som vill. CDCs hemsida och “the Pink Book” är en bra källa för information.