Annons

Rekommendation för ms-behandling tas bort

På grund av nya regler kring läkemedelsförsäkringen tas rekommendationerna för ms bort ur Kloka Listan.

Bland stora pengar och livsviktiga produkter

Även om det finns mycket cynism är det annat som gjort djupast intryck, skriver Sara Heyman i bloggen.

Tre nya läkemedel på väg mot EU-marknaden

EMA:s expertkommitté CHMP rekommenderade godkännande av tre nya substanser på sitt aprilmöte.

Digital läkemedels-information för föräldrar

Ett digitalt material ska hjälpa vårdnadshavare att sköta sina barns läkemedelshantering på rätt sätt.

Fortsatta kostnads-ökningar för läkemedel

Ökningar på närmare åtta procent beräknas för 2018 och 2019 enligt Socialstyrelsens nya prognos.

Konsten att kommunicera beslut i sociala medier

Responsen blev stor när Läkemedelsverket berättade att CBD-olja klassats som läkemedel, skriver Lars Dagerholt.

Påstående om plack-reduktion i kranskärl fälls

Företaget Amgen har marknadsfört injektionsmedlet Repatha med påståenden som saknar stöd, anser NBL.

Diabetesmedel tycks inte minska risk för död

De nyaste läkemedlen för typ 2-diabetes, DPP4-hämmare, minskade inte risk för död enligt metaanalys.

Analys visar att Levaxin uppfyller kvalitetskraven

Läkemedelsverket har undersökt flera tillverkningssatser efter att flera rapporter om biverkningar kommit in.

”Utredningens förslag bör inte genomföras”.

Vetenskapsakademien och Statens medicinsk-etiska råd sågar den nyligen framlagda etikutredningen.

Esketamin som nässpray kan ge depressionslindring

En ny studie visar tydlig snabb förbättring för svårt deprimerade patienter. Effekten går dock ur snabbt.

En miljard extra för läkemedelsförmånerna

Bidraget för läkemedelsförmånerna höjs. Det framkommer i regeringens vårändringsbudget.

Företag fällt för formulering i reklam

Skulle marknadsföra läkemedel för metastaserande bröstcancer med orden ”More than just survival”.

Potensmedlet Viagra kan bli cancerläkemedel

Fynd pekar på att sildenafil kan ha effekt på cancer-sjukdomar, särskilt i kombination med andra läkemedel.

Epilepsimedicin tycks kunna bidra till demens

En ny studie visar att det finns ett samband mellan intag av antiepileptika hos äldre och utveckling av Alzheimer.

Ännu ett nederlag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelskandidaten azeliragon visade ingen klinisk effekt på mild Alzheimer i en fas III-studie.