Annons
Fortsatta kostnads-ökningar för läkemedel

Fortsatta kostnads-ökningar för läkemedel

Ökningar på närmare åtta procent beräknas för 2018 och 2019 enligt Socialstyrelsens nya prognos.

30 apr 2018, kl 09:47
0

Annons

Det är framför allt kostnaderna för läkemedlen inom förmånen som ligger bakom den förväntade ökningen. För pågående år, 2018, beräknas de läkemedlen kosta 25,1 miljarder. Förra året slutade summan på 23,3 miljarder. År 2020 beräknas förmånsläkemedlen kosta 28,4 miljarder kronor. Detta enligt en ny prognos från Socialstyrelsen över läkemedelsförsäljningen fram till 2020.

Enligt beräkningarna blir därmed de totala kostnadsökningarna 7,7 procent under 2018 och samma ökningsandel för 2019. Faktorerna bakom kostnadsökningarna är bland annat nya, dyra innovativa läkemedel på cancerområdet och att fler lever längre med en cancersjukdom.

En annan grupp läkemedel som innebär ökade kostnader är nya antikoagulantia, NOAK (nya orala antikoagulantia), som ges vid förmaksflimmer och som har gått om det äldre läkemedlet warfarin i försäljning. NOAK beräknas innebära kostnadsökningar på 716 miljoner under åren 2018 till 2020.

Kostnaderna för smittskyddsläkemedel beräknas öka under 2018 men förväntas sedan stabiliseras. Bakom siffrorna finns de nya hepatit C-läkemedlen, där en överenskommelse gjordes mellan staten och företagen som trädde i kraft 1 januari 2018. Kostnaderna för hiv-läkemedel beräknas minska något.

Rekvisitionsläkemedel, det vill säga de läkemedel som ges på sjukhus och kliniker, förväntas också fortsätta kosta mer, från 8,2 miljarder kronor 2017 till 9,9 miljarder kronor 2020.

Läkemedel utanför förmånen, som betalas av patienterna själva eller av landstingen, samt kostnader för receptfria läkemedel, är inte inkluderade i rapporten.